Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Een uittreksel dat u digitaal aanvraagt is goedkoper.

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP op 3 manieren aanvragen:

 • Online via het formulier Uittreksel BRP: U logt in met DigiD, vult het formulier in en betaalt direct met IDEAL, Visa of Mastercard. U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.
 • Aan de balie: Maakt u hiervoor een afspraak. U krijgt het uittreksel meteen mee bij de aanvraag.
 • Schriftelijk. U schrijft een brief met daarin in ieder geval:
  • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
  • uw handtekening.
   U krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant

Kosten

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kost € 10,50. Een online aanvraag kost € 8,00.

 

Machtiging

U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.

Meenemen

 • Brief met toestemming machtiging en reden van verzoek, door beiden ondertekend
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Kopie van uw geldige legitimiatiebewijs

 

Opvragen verstrekte gegevens uit de BRP

Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de BRP zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan een overzicht opvragen.

 

Uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht op toezending van en inzage in uw persoonsgegevens in de BRP. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.