Burger en politiek

 • Gasten van de raad

  Al ruim 10 jaar nodigt de gemeenteraad van Winterswijk voor elke raadsvergadering twaalf inwoners uit om de raadsvergadering bij te wonen. Onze gasten krijgen dan een echte VIPbehandeling. Heeft u hiervoor ook belangstelling? Aarzel dan niet om u aan te melden als gast van de raad. Uw belangstelling wordt absoluut op prijs gesteld en wij zullen ons best doen u een bijzondere avond te bezorgen.

 • Burgerinitiatief

  U bepaalt waarover de raad praat! Als inwoner van Winterswijk heeft u zelf de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit heet ‘burgeragendering’. Ook is het mogelijk om een concreet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit noemen we een ‘burgerinitiatief’.

 • 100% Winterswijk Trofee

  De 100% Winterswijk Trofee Winterswijk wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf, persoon, vereniging of instelling die Winterswijk het beste op de kaart heeft weten te zetten.

 • Prijs Beste Naober

  De raad van de gemeente Winterswijk heeft de prijs ‘Beste Naober’ ingesteld. Met het toekennen van deze prijs wil de raad zijn waardering tot uitdrukking brengen voor personen, bedrijven of organisaties, die een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de onderlinge betrekkingen tussen de inwoners van de gemeente Winterswijk en die van haar Duitse buurgemeenten.

 • Ideeënbus

  Heeft u een goed idee om uw leefomgeving of onze dienstverlening te verbeteren? Houd dat dan niet voor uzelf, maar laat het ons weten. Goede ideeën zijn altijd welkom en worden zorgvuldig bekeken. Als wij uw idee verder willen oppakken, stellen wij u daar vanzelfsprekend van op de hoogte!

 • Burgercheques

  Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk

 • Raadscafés

  Met een raadscafé wordt bedoeld een ontmoeting tussen raads- en commissieleden en een groep inwoners uit Winterswijk. Per raadscafé staat een specifiek onderwerp centraal.

 • Rondetafelgesprekken

  Rondetafelgesprekken zijn laagdrempelige, informele gesprekken over specifieke onderwerpen tussen burgers, raads- en commissieleden, collegeleden en ambtenaren. Per jaar worden doorgaans 1 à 2 rondetafelgesprekken gehouden. Rondetafelgesprekken zijn openbaar en worden van tevoren in de media en op de website aangekondigd.

 • Referendum

  Een referendum is een belangrijk instrument om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. In januari 2008 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de Referendumverordening gemeente Winterswijk 2008 vastgesteld. Op grond van deze verordening kan de raad besluiten over bepaalde onderwerpen een referendum te houden.