Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 5 november 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 29 oktober 2019, nr. 63

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Voordracht voor benoeming nieuwe leden en voorzitter van de Adviescommissie Cultuurhistorie

Besluit:

 • De heren H. Kruisselbrink en F. van de Ven benoemd als leden van de Adviescommissie Cultuurhistorie per 5 november 2019.
 • Mevrouw R. Brongers benoemd als voorzitter van de Adviescommissie Cultuurhistorie per 1 januari 2020.

Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: J. Ras

3. Tarieven Wmo-reizigers ZOOV op Maat vanaf 1 januari 2020

Besluit:
De tarieven voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor Wmo-geïndiceerden per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

 • een opstaptarief van € 1,60 en een kilometertarief van € 0,31 voor ritten van maximaal 20 km, op werkdagen tussen 6.00 en 9.00 uur;
 • een opstaptarief van € 0,98 en een kilometertarief van € 0,20 voor ritten van maximaal 20 km, op de overige tijden;
 • een kilometertarief van € 2,19 voor reisafstanden tussen 20 km en 40 km.

Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: T. Morrenhof

4. Vergadering Algemeen Bestuur VNOG d.d. 31 oktober 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.
  
Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: T. Wagenmans

5. Algemeen Bestuur Regio Achterhoek d.d. 6 november 2019

Besluit:
Met inachtneming van een aantal nadere overwegingen ingestemd met de aan het AB gedane voorstellen.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: M. Keur

6. Platform voor Maatschappelijke Informatie Achterhoek (PMIA)

Besluit:

 • Kennisgenomen van de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom digitalisering en datagedreven sturing.
 • Kennisgenomen van de ideevorming rond een Platform voor Maatschappelijke Informatie Achterhoek en het rapport “”Betrokken en onderbouwd besturen”.
 • De intentie uitgesproken om een regionaal dataplatform op te richten.
 • Ingestemd met het starten van de kwartiermakersfase om hiertoe te komen, zodat na afloop van deze fase een definitieve go/no go-beslissing kan worden genomen;
 • Ingestemd met het bijdragen van € 10.000 excl. BTW voor deze fase en dekking voor deze kosten verwerken in de 3e financiële prognose 2019.
 • Het opdrachtgeverschap voor de uitvoering beleggen bij het Directeuren Netwerk Achterhoek (DNA).
 • De gemeente Bronckhorst als penvoerder laten fungeren.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R.J.F. Jansen

7. Personeelshandboek

Besluit:

 • Het personeelshandboek per 1 januari 2020 vastgesteld.
 • De huidige lokale regelingen die zijn omgezet in het personeelshandboek per 1 januari 2020 intrekken.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: A. Sloos, A.B. Damkot