Openbare besluitenlijst (directe publicatie) d.d. 22 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met directe publicatie) van het college van B en W d.d. 15 oktober 2019, nr. 61

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord  / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Lidmaatschap ODA werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

  • Ingestemd met het voornemen van de ODA lid te worden van de werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.
  • De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te dienen over de aansluiting van de ODA bij de werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: K. Kempers

3. Garantstelling Museumkaart Villa Mondriaan

Besluit:
De raad voorstellen:

  • Stichting Villa Mondriaan goed te keuren als derde partij waaraan een garantie kan worden verstrekt;
  • Stichting Villa Mondriaan Winterswijk in de jaren 2020-2022 een gemeentegarantie te verlenen van € 30.000;
  • de verleende garantstelling op te nemen in de risicoparagraaf van de gemeentebegroting

  Portefeuillehouder: D.W. Aalderink / behandelend ambtenaar: E. Abbink

4. Overdracht nazorg stortplaats WAL en WALD

Besluit:

  • Wethouder Zomer benoemd tot bestuurslid van het bestuur van het Samenwerkingsverband Vuilverwerking W.A.L.-gemeenten.
  • Ingestemd met de overeenkomsten m.b.t. de overdracht van de nazorg van de stortplaatsen WAL en WALD.

  Portefeuillehouder: C.J. Zomer-Bruntink / behandelend ambtenaar: K. Meinderts