Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 22 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 15 oktober 2019, nr. 58

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Bezwaarschrift tegen het verlenen van een omgevingsvergunning kap voor ca. 100 are fijnspar op een bosperceel nabij de kruising Oude Bocholtsebaan-De Slingeweg (noodkap)

Besluit:

  • De overwegingen en het advies van de commissie Bezwaarschriften overgenomen.
  • Het bezwaarschrift ongegrond verklaard.
  • Het bestreden besluit van 29 april 2019 in stand gelaten.
  • Het verzoek om kostenvergoeding afgewezen.

  Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: R. Vervoort