Openbare besluitenlijst (uitgestelde publicatie) d.d. 29 oktober 2019

1. Openbare besluitenlijst (met uitgestelde publicatie) van het college van B en W d.d. 22 oktober 2019, nr. 59

Besluit:
Besluitenlijst conform vastgesteld.

Portefeuillehouder: B.J.J. Bengevoord / behandelend ambtenaar: N. Nijenhuis-Leurdijk

2. Achtervangovereenkomst de Woonplaats 2020

Besluit:

  • Een voorgenomen besluit genomen tot het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten behoeve van De Woonplaats voor een lening van € 3.500.000 voor investeringen in nieuwbouw en verduurzaming in 2020 en € 9.000.000 voor de herfinanciering van een in 2020 aflopende lening.
  • De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het door het college van burgemeester en wethouders voorgenomen besluit zoals onder ad 1 is vermeld.

Portefeuillehouder: I.T.F. Klein Gunnewiek / behandelend ambtenaar: E. Rouw