Organogram gemeente Winterswijk

De organisatie van de gemeente Winterswijk

In het organogram van de gemeente Winterswijk vindt u een schematische weergave van de indeling van de organisatie.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur

de heer dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en twee managers. De nevenwerkzaamheden van de algemeen directeur en de managers zijn openbaar

Directiestaf

De directiestaf bestaat uit:

 • Bestuursadviseurs, mevrouw drs. M. (Marry) Keur en de heer R. (Robert) Jansen, de rechterhanden van de algemeen directeur/gemeentesecretaris in de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de gemeente.
 • Concerncontroller: bewaakt o.a. de voortgang en de inhoudelijk-beleidsmatige kwaliteit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus, adviseert over het financiële beleid van de gemeente en stelt de financiële stukken op.

Teams

De organisatie bestaat uit de volgende teams:

 • team Mens en Omgeving
 • team ZOOV Beheer
 • team Openbare ruimte
 • team Civiel en Verkeer
 • team Handhaving
 • team Ruimtelijke Ontwikkeling
 • team Projecten
 • team KlanContactCentrum
 • team Burgerzaken
 • team Antwoord
 • team Communicatie
 • team Belastingen
 • team Mediation en Bezwaar
 • team Automatisering
 • team Databeheer
 • team Documentaire Informatie Voorziening
 • team HR
 • team Financieel Beheer
 • team Secretariaat
 • team Backoffice
 • Sociaal team
 • Ondersteuningsteam