Kunst, cultuur en monumentenzorg

  • Wi'j doet 't samen - Erfgoednota 2017-2020 Aalten Oost Gelre en Winterswijk

    09 oktober 2018, pdf, 1MB

    Voor het beleefbaar maken van het erfgoed zijn 15 themalijnen vastgesteld. Verder zetten we onder meer in op duurzaamheid, herbestemming, digitalisering, kennisvergroting en het leggen van verbindingen op allerlei niveaus.

  • Cultuurnota_2018

    pdf, 590kB

    De Cultuurnota geeft een beeld van het huidige cultuuraanbod en de actuele ontwikkelingen voor het cultuurbeleid voor de komende jaren.