Openbare orde en veiligheid

 • Coffeeshopbeleid Winterswijk

  18 december 2017, pdf, 1MB
 • Preventie en handhaving Alcoholwet

  Het Preventie- en Handhavingsplan vloeit voort uit de nieuwe Alcoholwet waarin gemeenten wordt opgedragen meer aandacht te besteden aan preventie van alcoholgebruik door jongeren en handhaving van de horecawetgeving. Sinds de wijziging van de Drank- en Horecawet in 2013 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van deze wetgeving.

 • Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving

  31 mei 2021, pdf, 985kB

  Uit het Besluit Omgevingsrecht volgt dat gemeenten jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving moeten vaststellen. Het doel van dit programma is om inzicht te geven in wat men ieder jaar op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in Winterswijk mag verwachten.