Sociale Dienst Oost Achterhoek - SDOA

Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, en Winterswijk, opgericht ten behoeve van een gezamenlijke uitvoering van de gemeentelijke taken betreffende werk en inkomen.
Deze taken bestaan uit het toekennen en verstrekken van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen (IOAW/Z) en uitkeringen voor zelfstandigen die tijdelijke inkomensondersteuning nodig hebben.

Daarnaast verzorgt SDOA reïntegratietrajecten gericht op werk en participatie.
Het  bijzondere bijstands- en minimabeleid van de gemeente Winterswijk wordt eveneens uitgevoerd door SDOA.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten. Voor Winterswijk zijn dat de wethouders Wim Aalderink en Elvira Schepers-Janssen. Zij zijn tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het AB en het DB.

Ambtelijk contactpersoon voor SDOA bij de gemeente Winterswijk is mevrouw Everdien Abbink (team Mens & Omgeving, telefoon 0543-543543, e-mail gemeente@winterswijk.nl).
 

Voor meer informatie: www.sdoa.nl