Toegankelijkheid

Gemeente Winterswijk streeft ernaar om de online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze verklaring geldt voor de website:

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen van websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Winterswijk is te vinden op https://www.winterswijk.nl/toegankelijkheid/verklaringen

De toegankelijkheidsverklaring vindt u op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/433