Vaststelling activiteitensubsidie of projectsubsidie aanvragen

Wat stuurt u mee met deze aanvraag?

Zorg u dat u de volgende stukken bij de hand hebt. U moet ze later in het formulier uploaden:

  • Financieel verslag van het jaar of projectperiode waarover u vaststelling aanvraagt, met toelichting.
  • Activiteitenverslag van het jaar of de projectperiode waarover u vaststelling aanvraagt. Als het gaat over het vaststellen van projectsubsidie dan moet het activiteitenverslag gaan over de projectperiode.

Let op: de totale grootte van alle bijlagen samen mag niet meer zijn dan 10 MB. Is de grootte meer dan 10MB, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.