Belastingen

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke Belastingen 2019

  Informatie over de belastingen die de gemeente Winterswijk heft.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt uw afval op en verwerkt deze. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin ter beschikking heeft, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is.

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar van een woning of bedrijfspand bent of bedrijfsruimte huurt, dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Rioolheffing

  Belasting voor gebruik van gemeentelijke riool

 • Opvragen WOZ-waarde en taxatieverslag

  In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand is bepaald. U vindt de WOZ-waarde in het taxatieverslag.

 • Bezwaar tegen belastingaanslag

  Als u het niet eens bent met een belastingaanslag van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Kopie belastingaanslag

  Belastingaanslag bekijken

 • Betaling van de aanslag

  De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u in 2 termijnen betalen. Voor sommige aanslagen geldt een andere betalingstermijn. Deze vindt u op de aanslag zelf.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit kan voor de afvalstoffenheffing (kosten containers). De rioolheffing wordt automatisch verrekend als de gemeente uw verzoek om kwijtschelding toekent. Het bedrag voor rioolheffing vindt u op de rekening van Vitens.

 • Automatische kwijtschelding

  We kunnen voor u onderzoeken of u recht heeft op kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen. Als blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u daar geen aanvraag meer voor in te dienen. U krijgt dan automatisch kwijtschelding. Dit betekent dat u maar een deel van de gemeentelijke belastingen hoeft te betalen.