Erfgoed en monumenten

Erfgoedbeleid, aanvragen energiescan monumenten, gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten

Monumenten

Alle monumenten in Winterswijk staan op een monumentenlijst. Dit gemeentelijk erfgoedregister bevat gegevens van alle monumenten in Winterswijk die het college van burgemeester en wethouders heeft aangewezen als beschermd monument. Ook alle door het Rijk aangewezen beschermde monumenten in Winterswijk staan op de lijst.

Rijksmonumenten 

Het eerste monument dat is ingeschreven in het openbare rijksmonumentenregister is Satinkplas 1 in 1964. Dit pand was lange tijd het enige pand op de lijst. Pas in 1967 werden er nog 23 objecten bij ingeschreven. De huidige lijst is ontstaan ten gevolge van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het Monumenten Selectie Project (MSP). Rijksmonumenten worden beschermd op grond van de Monumentenwet 1988.

Gemeentelijke monumenten

De Erfgoedverordening gemeente Winterswijk 2010 biedt de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand van plaatselijk of regionaal belang is. Vanaf 1988 zijn de eerste monumentale panden aangewezen. De grote uitbreiding van de monumentenlijst kwam na de uitvoering van de Monumenten Inventarisatie Project (MIP).

Erfgoed

Onder het motto: “Waarom moeilijk doen als het samen kan” zijn de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk gestart met nieuw erfgoedbeleid.

Meer informatie vindt u in de Tussenrapportage erfgoedbeleid in de gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk