Ontheffing blauwe zone

Winterswijk kent plekken waar een parkeerschijfzone (blauwe zone) geldt. Dit houdt in dat u er tijdens de winkelopeningstijden maximaal 2 uur geparkeerd mag staan. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een ontheffing aanvragen. U mag dan langer dan twee uur parkeren in de blauwe zone.

Aanvragen

Online aanvragen Ontheffing Blauwe zone

Kosten

De legeskosten van een ontheffing van de parkeerschijfzone zijn € 34,75.

Criteria ontheffing bewoners

  • de eigenaar/houder van het voertuig moet direct grenzend aan het aangewezen zonegebied wonen en moet als bewoner op het betreffende adres in het bevolkingsregister ingeschreven staan;
  • de eigenaar/houder heeft geen eigen parkeergelegenheid;
  • de eigenaar/houder van het voertuig heeft een rijbewijs;
  • voor het parkeren van grote voertuigen (lengte > 6 meter en/of hoogte > 2,4 meter) is ontheffing niet mogelijk;
  • ontheffing wordt verleend op naam en op kenteken van het voertuig;
  • een ontheffing geeft geen recht op een vrije parkeerplaats binnen het zonegebied.

Criteria ontheffing ondernemers/bedrijven

  • het bedrijf moet zijn gevestigd direct grenzend aan het zonegebied en op dit adres ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • het bedrijf heeft geen (voldoende) eigen parkeergelegenheid;
  • als het voertuig hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, is ontheffing niet mogelijk;
  • u moet kunnen aantonen dat het noodzakelijk is het voertuig langer dichtbij het bedrijf te parkeren dan de toegestane parkeerduur in het zonegebied. Bijvoorbeeld als u vaak service- of bezorgdiensten uitvoert, als u vaak zware, grote of kwetsbare goederen vervoert waarbij het uit een oogpunt van u efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is het voertuig binnen het zonegebied te parkeren.

Tijdelijke ontheffingen

Als u werkzaamheden in het blauwe-zonegebied moet uitvoeren en het is daarvoor noodzakelijk een bedrijfsvoertuig langer dan 2 uur binnen dat gebied te parkeren, kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen voor de duur van de werkzaamheden.

Medische noodzaak

Voor personen die werkzaam zijn in de eerstelijns hulpverlening (artsen, verpleegkundigen, verloskundigen) kan een algemene ontheffing verleend worden.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De parkeerschijfzone geld niet voor gehandicaptenparkeerplaatsen.