Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.  Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of onderwijs of voor bepaalde registraties

Aanvragen

U kunt de VOG aanvragen aan de balie van het gemeentekantoor.

Afspraak maken

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever). Het formulier moet op elke pagina zijn ondertekend door de (toekomstige) werkgever
  • Geldig legitimatiebewijs van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde
  • Een machtigingsformulier als de aanvrager niet zelf naar het gemeentekantoor kan komen
  • Geld: u betaalt met pin of contant

Kosten

€ 41,35

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken krijgt u de VOG per post thuisgestuurd. Als het ministerie de aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.