Wonen, (ver)bouwen, verhuizen

 • Grondgebruik

  De gemeente Winterswijk is in september 2019 gestart met het project Grondgebruik. Met dit project wordt het gebruik van gemeentegrond geregeld. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd en is gestart in de wijk Bargerbosch. Ook is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om gemeentegrond te kopen. Op deze manier kunt u uw tuin vergroten.

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Winterswijk, verhuizen naar Winterswijk, verhuizen naar het buitenland, welke instanties worden ingelicht over uw verhuizing, aanvragen briefadres

 • Omgevingsvisie buitengebied

 • Bouwen en verbouwen

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u een vergunning nodig hebben of moet u een melding doen.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in woonomgeving, zoals losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, niet opgehaald huisvuil, verstopt riool

 • Wonen

  Permanent bewonen recreatiewoningen, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens

 • Bestemmingsplannen

  Bestemmingsplannen bebouwde kom en buitengebied

 • Projecten

  Plan Morgenzon, Plan Landgoed Eelink, Beatrix Gezondheidspark

 • Handhaving

  Het is belangrijk dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt. Zo zorgen we samen voor een leefbare, veilige en mooie gemeente. Onze toezichthouders controleren of u zich aan de regels houdt.

 • Duurzaamheid

  Energiesubsidies en energieleningen, energiebeleid

 • Houtrook

  Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn. Hoe voorkomt u overlast door houtrook?