Wonen

Permanent bewonen recreatiewoningen, tijdelijk verhuren leegstaande woning, geluidhinder, bevolkingsgegevens

 • IK ZIE Boterstraat bouwkavels

  Wil jij wonen in de Boterstraat? Op de plek waar vroeger de boterfabriek – en later de Beatrixschool – stond, is nu ruimte voor nieuwe woningen. De belangstelling voor de zes beschikbare kavels is groot.

 • Wonen in een recreatiewoning

  In een recreatiewoning mag u niet permanent (vast) wonen. Ook niet tijdelijk. Alleen in uitzonderingsgevallen mag u een recreatiewoning tijdelijk als hoofdwoonverblijf gebruiken. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Die vraagt u aan bij de gemeente.

 • Tijdelijk verhuren leegstaande woning

  Wilt u uw leegstaande, te koop staande woning tijdelijk verhuren? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Geluidhinder, aanvraag om ontheffing

  Wanneer u thuis of ergens anders (niet in een horecagelegenheid) een feest met muziek wilt organiseren, heeft u een ontheffing nodig.

 • Bevolkingsgegevens

  Het aantal inwoners van Winterswijk en de leeftijdsopbouw van de inwoners.