Wmo

Als u ondersteuning, zorg of hulp nodig heeft en u die niet kunt krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Afspraak maken

Heeft u behoefte aan ondersteuning, heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? U kunt hiervoor terecht bij het loket van Sociaal Team De Post.

Gesprek over uw aanvraag

In één of meerdere gesprekken proberen we uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen. We bespreken welke manieren er zijn om u te helpen. Dit kan zijn:

 • Steun of hulp van mensen om u heen.
 • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
 • Speciale Wmo-voorzieningen, bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning.

U mag iemand meenemen naar dit gesprek, als u dat prettig vindt. Dit kan een bekende van u zijn of een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand van MEE, die vanuit úw belang meegaat naar het gesprek. U kunt  hulp van de cliëntondersteuner aanvragen via de Post of direct via de website van MEE. Op de website van MEE vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.

Voorbereiden gesprek met de gemeente

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het gesprek, zodat we samen de hulpvraag zo volledig en duidelijk maken. Denk voordat u het gesprek heeft na over de volgende vragen:

 • Welke zorg heeft u nodig?
 • Waarom heeft u hulp nodig en waarom kunt u het niet zelf?
 • Sinds wanneer heeft u zorg nodig en wat is er veranderd in de situatie?
 • Wat wilt u nog wel blijven doen?
 • Welke mogelijkheden zijn er in uw omgeving? Is dat voldoende?

Meer informatie over de voorbereiding van het gesprek vindt u op www.adviespuntzorgbelang.nl

Hoe verloopt een aanvraag?

Er zijn één of meerdere gesprekken om uw hulpvraag helder te krijgen. Tijdens een gesprek vult u samen met de Wmo-consulent een aanvraagformulier als dat nodig is.  U krijgt van ons een verslag van de gesprekken. Soms is dit verslag ook een beschikking.  In deze beschikking staat welke ondersteuning u via de gemeente ontvangt.

Welke ondersteuning biedt de Wmo?

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij uw administratie.
 • Hulp in het huishouden.
 • Opvang en activiteiten overdag.
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
 • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
 • Beschermd wonen

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Kosten ondersteuning Wmo

Voor de ondersteuning van de gemeente betaalt u vaak een deel zelf. Hoeveel u zelf betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int de eigen bijdrage.

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Als inwoner met een laag inkomen kunt u een collectieve verzekering via de gemeente afsluiten. De gemeente Winterswijk heeft samen met Menzis een speciaal zorgpakket samengesteld. Meer informatie over deze collectieve aanvullende zorgverzekering vindt u op www.gezondverzekerd.nl.

Verordening en beleidsregels