Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

  • Frerikshof 13 (bouwen)
  • Nabij Groenloseweg 1 (kappen)
  • Ligusterlaan 9 (kappen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

  • Boldermansweg 8

Verleende omgevingsvergunning bouwen

  •   Cypresstraat 1

Verleende omgevingsvergunning reclame

  •     Haitsma Mulierweg 21

Wet Milieubeheer activiteitenbesluit

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Kottenseweg 182 (zaaknr. 225407)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Kottenseweg 182 te Winterswijk voor het onbemand afleveren van brandstof, het opslaan en afleveren van AdBlue en het mogelijk maken van tanken 24 uur per dag.

Milieu-informatie - Bekendmaking ingekomen melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer Jaspersweg 1a a(zaaknr. 226285)

Het college van burgemeester en wethouders heeft een melding Activiteitenbesluit geaccepteerd voor de locatie Jaspersweg 1a te Winterswijk voor het herindelen van de tennisbanen en het realiseren van een blaashal.
De meldingen en de bijbehorende bijlagen liggen vanaf 5 mei 2021 gedurende twee weken op verzoek ter inzage bij de receptie, Stationsstraat 25. Bij binnenkomst graag even melden bij de receptie. Hier zullen zij u verder informeren. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief. Het is niet mogelijk bezwaren tegen deze melding in te dienen.

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.