Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over onder andere verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen.

Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning

De aanvragen en meldingen voor omgevingsvergunningen bouwen, kappen, milieu en bestemmingsplannen en sloop- en kapmeldingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Bargerstegge 16 (bouwen)
 • Beatrixpark 8
 • Greverkamp 34 en 36
 • Hoek Kottenseweg-Bataafseweg (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning kappen

 • Nabij Klandermansweg, nabij Schoolweg en Kulverweg
 • Moezebrinkweg

Verleende omgevingsvergunning bouwen

 • De Bank 28
 • Beerninkweg 15
 • Beuzenes 64
 • Dwarsweg 15-07
 • Kattenbergweg 2-21
 • Landbouwstraat  21, 23,  25, 27, 29, 31, 33 en 35 en Tuunterstraat 43
 • Vredenseweg 86
 • Zwaluwstraat 19

Besluit hogere grenswaarden wegverkeerlawaai

 •  Landbouwstraat  21, 23,  25, 27, 29, 31, 33 en 35 en Tuunterstraat 43

Verkeer

Toewijzing gehandicaptenparkeerplaats

Ten behoeve van bewoner:

 •  Wethouder Bentstraat 23

Ter inzage

Gezien de maatregelen die momenteel van kracht zijn voor het bestrijden van het coronavirus (COVID-19), raden wij u sterk aan om  de stukken digitaal te raadplegen. U wordt op onze website doorverwezen naar de juiste sites. Bent u daartoe niet in staat, neem dan contact op via ons algemene telefoonnummer (0543) 543 543. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

Ontwerp Uitnodigingskader zon en wind (gemeente Aalten)

Met ingang van woensdag 3 maart 2021 ligt gedurende zes weken het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind van de gemeente Aalten nogmaals ter inzage. Het Uitnodigingskader geeft aan waar, hoe en tot welke grootte er binnen de gemeente Aalten zonne- en windenergie opgewekt kan worden.
De stukken zijn te bekijken op www.aalten.nl/uitnodigingskader. U kunt het ontwerp Uitnodigingskader ook, op afspraak, inzien in het gemeentekantoor (Hofstraat 8, Aalten).

Informatiebijeenkomsten

Gemeente Aalten organiseert een viertal digitale informatiebijeenkomsten op:

 •  maandag 22 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur;
 • woensdag 31 maart 2021 van 16:00 tot 17:30 uur en van 19:30 tot 21:00 uur.

Meer informatie en aanmelden (uiterlijk op 18 maart 2021) via www.aalten.nl/uitnodigingskader.

Reageren

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u mondeling of bij voorkeur schriftelijk een reactie op het ontwerp Uitnodigingskader zon en wind geven. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerp Uitnodigingskader zon en wind’.