Gemeentenieuws 23 november 2021

Met onder andere kijk- en verkoopdag gevonden fietsen, vervanging laanbomen voor coulissenlandschap, oproep aan bedrijven om green leaf logo te gebruiken, algemene raadscommissie op 2 december, zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen, vaccinatie corona zonder afspraak.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Kijk- en verkoopdag gevonden fietsen

Op donderdag 2 december 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur is er een kijkdag van gevonden fietsen. Bent u uw fiets kwijt? Stuur dan een mail naar handhaving@winterswijk.nl. U ontvangt van ons dan een bevestiging en het adres van onze loods. Tegen betaling van € 25,- kunt u uw fiets ophalen. Dit bedrag brengen wij in rekening voor de gemaakte kosten. U kunt dit bedrag alleen bij ons betalen met een pinpas.

Wat moet ik meenemen?

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs en een fietssleutel meeneemt. Als u geen fietssleutel heeft, verwachten wij dat u op een andere manier kunt aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan bijvoorbeeld door een factuur.

Verkoop

De fietsen die op donderdag 2 december niet zijn opgehaald, worden op zaterdag 4 december 2021 verkocht. Deze verkoop is van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het betreft een openbare verkoop waarbij de hoogste bieder de fiets koopt. Het minimale bod voor een fiets bedraagt € 25,-. Inschrijvingen lager dan € 25,- worden niet in behandeling genomen. Een bod moet tenminste de volgende gegevens bevatten: naam, adres, telefoonnummer, het labelnummer van de betreffende fiets en de hoogte van het bod. Alleen de hoogste bieder wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Bij gelijke biedingen gaat de eerste bieder (datum en tijd) voor.

Vervanging laanbomen voor coulissenlandschap

De gemeente Winterswijk laat vanaf eind november 85 laanbomen vervangen aan de Bessinkpasweg, Jachthuisweg en Langediek. De werkzaamheden zijn onderdeel van het gemeentelijk beheerplan voor laanbomen. Volgens dit plan worden sinds 2018 gefaseerd slechte lanen vervangen om zo het coulissenlandschap in stand te houden.

“Elk jaar vervangen we 450 vooral zieke en zwakke laanbomen. Daarbij letten we goed op wat in het landschap en de aanwezige planten en dieren past,” zegt Bjorn Garstenveld, beheerder Openbaar groen van de gemeente Winterswijk. ”Soms halen we zomereiken weg, waar we bijvoorbeeld haagbeuken voor terug plaatsen. Zo zorgen we voor diversiteit en gaan we bovendien de opmars van de eikenprocessierups tegen.”

Gefaseerde vervanging

De lanen in het Winterswijkse buitengebied hebben een cultuurhistorische en ecologische functie en vervullen een belangrijke rol in het landschap. Een groot deel van de laanbomen is oud en gaat - onder andere door opeenvolgende droge zomers - in kwaliteit achteruit. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak om de lanen gezond en in stand te houden. Jaarlijks worden 450 bomen vervangen. Zo voorkomt de gemeente grootschalige ingrepen in het landschap.

Behoud coulissenlandschap

De laatste jaren is al een aantal slechte laanbomen verwijderd. Dit leidde tot kale plekken in sommige lanen. Om deze lanen te behouden worden de resterende - soms gezonde - bomen van deze slechte laandelen gekapt. Daardoor ontstaat er ruimte om een nieuwe laan van jonge bomen aan te planten. Op die manier blijft het coulissenlandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en worden lanen waar mogelijk versterkt.

Ecologisch onderzoek

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat de gemeente de laanvervanging kan laten uitvoeren zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige beschermde flora en fauna. De provincie Gelderland is ook akkoord met de kap.
Meer informatie over de laanvervangingen is te vinden op  onze website.  

Bedrijven: gebruik het Green Leaf logo!

2022 is het jaar, waarin Winterswijk als kleinste gemeente ooit met trots het Green Leaf logo mag voeren. Als winnaar van deze Europese duurzaamheidsprijs heeft de gemeente de opdracht zoveel mogelijk zichtbaarheid te geven aan de Green Leaf Award.

Duurzame initiatieven door samenwerking

Winterswijk heeft de prijs mede gewonnen, omdat onze duurzame initiatieven zijn ontstaan door samen te werken met inwoners, bedrijven en andere instanties. Hoe mooi is het om het logo in de hele samenleving terug te zien? Bedrijven die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid worden van harte uitgenodigd om in 2022 het Green Leaf logo uit te dragen. Plaats het logo bijvoorbeeld op de bedrijfsgevel, elektrische auto of op de website.

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 25 november een mail naar duurzaam@winterswijk.nl. Bedrijven die het Green Leaf logo willen dragen worden vooraf voorgelegd aan het European Green Leaf Secretariat.  

Zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen

Gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Samen met Menzis bieden wij daarom de zorgverzekering GarantVerzorgd aan, speciaal voor inwoners met een laag inkomen. GarantVerzorgd is een complete zorgverzekering waar de gemeente aan meebetaalt.

Komt u in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor de zorgverzekering GarantVerzorgd is afhankelijk van uw financiële situatie en de samenstelling van uw huishouden. Er geldt een inkomstengrens van maximaal 130% van de bijstandsnorm en een vermogensgrens (per 1 juli 2021) van € 6.295,00 voor een alleenstaande en € 12.590,00 voor een echtpaar/samenwonenden.

Informatie over de gemeentepolis

Voor informatie over de inhoud van de pakketten verwijzen wij u naar www.gezondverzekerd.nl/winterswijk.

Fysieke spreekuren op woensdag 1 en woensdag 15 december

Op 1 en 15 december kunt u van 09.00 tot 12.00 uur gebruik maken van fysieke spreekuren bij De Post, Balinkesstraat 4, 7101 DL in Winterswijk.
Hier kunt u terecht met uw vragen en voor hulp bij het aanmelden. De afspraak duurt maximaal 30 minuten. U kunt hier alleen op afspraak terecht en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Een afspraak maken kan tot en met maandag 29 november bij Marieke Navis. Zij is te bereiken op het mailadres mnavis@winterswijk.nl.

Digitale spreekuren op werkdagen van 22 november tot en met 31 december

Naast fysieke spreekuren is er ook een mogelijkheid tot digitale spreekuren. De digitale spreekuren zijn beschikbaar op werkdagen van maandag 22 november tot en met vrijdag 31 december. Hiervoor kunt u online een afspraak maken via www.menzis.nl/gemeentepolis. De afspraak duurt maximaal 30 minuten.

Wat neemt u mee naar uw spreekuur?

Om u goed en snel van dienst te zijn is het handig dat u de volgende gegevens beschikbaar hebt:

 • Uw identiteitsbewijs;
 • Uw huidige polis;
 • Uw loonstrookje of overzicht van uw uitkering;
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN);
 • Uw e-mailadres.

Vragen

U kunt uw vragen over de collectieve zorgverzekering online stellen op www.menzis.nl/contact of aan de Klantenservice via telefoonnummer (088) 222 40 80.

GGD biedt extra vaccinatiemogelijkheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland komt zaterdag 27 november naar Winterswijk om inwoners te vaccineren tegen corona.

Winterswijkers die zich willen laten vaccineren kunnen op zaterdag 27 november van 9.00 tot 17.00 uur terecht in de gymzaal aan de Morgenzonweg 7b.

Geen afspraak nodig

U hoeft geen afspraak te maken voor de vaccinatie. Wel moet u een geldig ID-bewijs meenemen. U krijgt een vaccinatie met het Pfizer-vaccin. Binnen de vaccinatielocaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht.

Elke vaccinatie telt

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Zo gaan we verspreiding van het coronavirus tegen en beschermen we elkaar. Daarom telt elke vaccinatie.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over vaccinaties kunt u vinden op www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatietour-door-de-regio

Zorg of hulp voor uw naaste

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moelijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp  bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

U kunt met al uw vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden weer terecht bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Een bezoek is mogelijk tijdens de spreekuren op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak met ons maken. Neemt u dan telefonisch contact op via nummer (0543) 543 960 of via e-mailadres depost@winterswijk.nl.

We houden de coronamaatregelen in stand

Wij dragen zorg voor elkaar en ook voor onze bezoekers. Daarom houden we de volgende coronamaatregelen in stand:

 • We houden anderhalve meter afstand van elkaar
 • Onze spreekkamers behouden de tussenschotten
 • We geven bezoekers geen hand, maar heten u natuurlijk van harte welkom
 • We ontsmetten onze handen en ruimtes.

Vergoeding voor kosten controle coronatoegangsbewijs

Maak je als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding.
De landelijke overheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Je kunt als organisatie een vergoeding krijgen voor de extra kosten die je moet maken om de controles uit te voeren. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers.

Aanvragen vergoeding

Je kunt financiële ondersteuning aanvragen over de periode 22 september tot en met 31 december 2021. Je kunt je aanvraag voor een vergoeding indienen via www.winterswijk.nl. Op onze website vind je meer informatie, de geldende voorwaarden en een digitaal aanvraagformulier.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Door het kappen van bomen zijn onderstaande locaties afgesloten voor al het verkeer.

Langediek

Donderdag 25 en vrijdag 26 november.

Bessinkpasweg

Vrijdag 26 november en van maandag 29 november tot en met woensdag 1 december.

Jachthuisweg

Tussen de Kobstederweg en Veldersweg op vrijdag 26 november en van maandag 29 november tot en met woensdag 1 december.

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Adamskampweg
 • Roelvinkstraat
 • Binnenboomweg
 • Greversweg
 • Greuneweg
 • Grote Heldersweg
 • Garversbultenpad
 • Meenkmolenweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, onderwerp

 • 25 november, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • 27 november, GGD Noord- en Oost Gelderland vaccineert van 9.00 tot 17.00 uur zonder afspraak inwoners tegen corona in gymzaal Morgenzonweg 7b.
 • 29 november, Seniorenraad van 9.30 tot 12.00 uur in de Museumfabriek, Laan van Hilbelink 6-10 (Morsepoort). Agenda: www. seniorenraadwinterswijk.nl
 • 2 december, Kijkdag gevonden fietsen van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden via handhaving@winterswijk.nl
 • 2 december, Algemene raadscommissie om 19.30 uur. Vergadering live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.
 • 4 december, Openbare verkoop gevonden fietsen van 9.00 tot 10.00 uur.
Vergaderingen

Algemene raadscommissie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus wordt deze raadsvergadering digitaal gehouden.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Subsidieregeling

Subsidieregeling Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) gemeente Winterswijk
Voor de volledige tekst kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten