Gemeentenieuws 5 oktober 2021

Met onder andere Koninklijke onderscheiding voor dr. Cas Weijkamp en Ineke van Empel, plaatsing bladkorven, bestuursleden gezocht voor Duurzaamheidsfonds Winterswijk, Maand van de Opvoeding.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Winterswijk in één week twee Ridders rijker

Winterswijk heeft er in één week tijd twee Ridders bijgekregen. Sinds dinsdag mag Cas Weijkamp zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Een dag later werd Ineke van Empel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dr. Cas Weijkamp (67) nam afgelopen dinsdag na 44 jaar afscheid van Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Op 1 januari 1977 begon hij als chemisch analist in het voormalige Elisabeth Ziekenhuis. In 1995 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen met een proefschrift over bloedonderzoek bij patiënten met diabetes.
Na zijn promotie richtte hij in het SKB het MCA-laboratorium op om de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek te verbeteren. Dr. Cas Weijkamp verwierf internationale bekendheid met de wereldwijde standaardisatie van bloedonderzoek bij diabetespatiënten. Daardoor is de behandeling van patiënten met diabetes aanzienlijk verbeterd.
Vanwege zijn grote verdiensten voor de klinische chemie, mocht burgemeester Joris Bengevoord in Theater De Storm bekendmaken “dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Weijkamp te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw”. Deze hoge Koninklijke onderscheiding wordt alleen toegekend als iemand een zeer uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.

Sprankelend theater

Woensdagavond was Theater De Storm opnieuw het decor van een Koninklijke onderscheiding. Op die avond nam Ineke van Empel (65) na 12 jaar afscheid als directeur van De Storm. Aan het einde van het afscheidsprogramma dat speciaal voor haar was georganiseerd, maakte burgemeester Joris Bengevoord bekend dat zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij kreeg onderscheiding voor haar buitengewone inzet voor de cultuur in Winterswijk en omstreken. Toen zij op 1 december 2009 aantrad als directeur stond De Storm er niet goed voor. De exploitatie van de horeca was niet optimaal, de relatie met de gemeente Winterswijk was moeizaam door voortdurende financiële beslommeringen, er was sprake van achterstallig onderhoud aan het gebouw en het theater had een slechte uitstraling.
Ineke van Empel heeft al deze zaken voortvarend opgepakt. Onder haar leiding is De Storm weer een financieel gezond en sprankelend theater geworden voor alle inwoners van de Oost-Achterhoek. Naast haar drukke baan als theaterdirecteur vervulde Ineke van Empel jarenlang op vrijwillige basis bestuursfuncties bij de Stichting Steengroeve Theater Winterswijk, de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, de Stichting Winterswijk Marketing en de Rotaryclub Winterswijk.

Gemeente plaatst bladkorven

Het herfstseizoen is begonnen. De bomen bieden een fraai kleurenspel aan herfsttinten en de bladeren beginnen te vallen. Om de overlast van de bladeren te beperken, bieden wij inwoners de gelegenheid om de herfstbladeren te verzamelen in bladkorven. Deze bladkorven worden wekelijks geleegd.  De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als er vuil en/of tuinafval (snoeiafval) in de korven wordt aangetroffen dan wordt de bladkorf direct verwijderd en niet meer teruggeplaatst. We hebben de beschikbare bladkorven zo goed mogelijk verdeeld binnen onze gemeente. Helaas is het niet mogelijk om in iedere straat een korf te plaatsen. Bij het milieubrengstation van de ROVA, Leeghwaterweg 10 kunt u het bladafval gratis brengen. Op onze website vindt u een lijst met locaties van de bladkorven.

SDOA en WBO verder als Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek

De Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost (WBO) gaan vanaf begin volgend jaar hun krachten bundelen. Beide organisaties willen inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk straks nog beter naar werk begeleiden. Komende tijd ontwikkelen SDOA en WBO zich tot hét expertisecentrum voor loopbaanbegeleiding en gaan begin 2022 samen verder onder de naam: Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben deze week de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van de SDOA goedgekeurd. Lees het volledige artikel op onze website.

Bestuursleden gezocht Duurzaamheidsfonds Winterswijk

Ben jij 18 of ouder en wil jij een bijdrage wil leveren aan de energietransitie van Winterswijk? Meld je dan aan als kandidaat voor het bestuur van Duurzaamheidsfonds Winterswijk!

In Winterswijk wordt een duurzaamheidsfonds opgericht. Het geld uit dit fonds wordt besteed aan energie- en verduurzamingsprojecten binnen de gemeente Winterswijk. Lijkt het je leuk om onbezoldigd mee te mogen beslissen hoe de gelden uit dit fonds besteed worden om Winterswijk nog duurzamer te maken? Meld je dan door een mailtje te sturen naar duurzaamheidsfondswinterswijk@gmail.com.

Avondopenstelling Centrum Duurzaam Winterswijk

Heeft u vragen over duurzaamheidsleningen, energiebesparing of het verduurzamen van je huis of tuin? Kom naar het Centrum Duurzaam Winterswijk in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Sinds kort is Centrum Duurzaam Winterswijk ook op de dinsdagavond geopend. De openingstijden zijn: dinsdag van 13.00 – 21.00 uur. En woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 – 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum.

Gratis webinars en presentaties

Het is oktober, dat betekent dat de Maand van de Opvoeding is gestart! Samen met het Preventie Platform Jeugd organiseren we allerlei activiteiten rond opvoeden en opgroeien. Deelname is gratis!

Een kleine greep uit het aanbod:

•    Pittige kinderen – dialoogtafel op 13 oktober
•    Bewegen met plezier – webinar op 14 oktober
•    Herfstvakantietip: Workshop vloggen voor kinderen (8-13 jaar) op 21 oktober
•    Wat je als ouder wil weten over drugs en alcohol – webinar op 28 oktober

Kies uit het uitgebreide programma en wees erbij!

Via www.preventieplatformjeugd.nl is het uitgebreide programma van de Maand van de Opvoeding te vinden. Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor de verschillende activiteiten.

De Post vanaf 4 oktober weer geopend

U kunt vanaf maandag 4 oktober met al uw vragen over zorg, welzijn, opgroeien en opvoeden weer terecht bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Een bezoek is mogelijk tijdens de spreekuren op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak met ons maken. Neemt u dan telefonisch contact op via nummer (0543) 543 960 of via e-mailadres depost@winterswijk.nl.

We houden de coronamaatregelen in stand

Wij dragen zorg voor elkaar en ook voor onze bezoekers. Daarom houden we de volgende coronamaatregelen in stand:
•    We houden anderhalve meter afstand van elkaar
•    Onze spreekkamers behouden voorlopig de tussenschotten
•    We geven bezoekers geen hand, maar heten u natuurlijk van harte welkom
•    We ontsmetten onze handen en ruimtes.

Fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en u niet alleen online van dienst kunnen zijn! U bent van harte welkom.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Steenhouwerspad

In verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen is de Steenhouwerspad op donderdag 7 oktober tussen 7.00 uur en 15.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding ingesteld.

Roelvinkstraat

In verband met herinrichtingswerkzaamheden is de Roelvinkstraat tot en met 19 november afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

•    Vrijheidspark
•    Wooldstraat
•    Adamskampweg
•    Spoorwegovergang Huttenweg – Kotmansweg
•    Brinkeweg en Heenkamppieperweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

Vergaderingen

Gemeenteraad vergadert weer fysiek

Na een lange periode waarin de gemeenteraad digitaal heeft vergaderd, is er nu de mogelijkheid om weer fysiek bijeen te komen. Ook publiek is weer van harte welkom om bij de raadsvergaderingen, de commissievergaderingen en het politiek forum aanwezig te zijn. In verband met de verbouwing van de raadzaal vindt een aantal vergaderingen de komende periode nog plaats op andere locaties dan u gewend bent, hou daarvoor het gemeentenieuws in de gaten.

Inspreken over de begroting 2022-2025

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2022-2025 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie op donderdag 14 oktober kunt u uw mening geven over de begroting. Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken? Meldt u zich dan aan via griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.
De politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 26 en 28 oktober, dan neemt de raad een besluit over de begroting. Tijdens deze avonden is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting.

Voortzetting raadsvergadering

De raadsvergadering van 23 september wordt voortgezet op donderdag 7 oktober in de Mondriaanzaal van Theater De Storm. Meer informatie daarover vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad. Publiek is welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Daarnaast is de vergadering digitaal te volgen via de livestream op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.

Vergadering algemene raadscommissie 14 oktober

Publiek is welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Deze vergadering is niet via een livestream te volgen.

  • Datum en tijd:              Donderdag 14 oktober om 19.30 uur
  • Locatie:                         Bedrijfsrestaurant gemeentekantoor, Stationsstraat 25
  • Agenda en stukken:   Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
  • Inspreken:                    Neem contact op met de raadsgriffie
  • Meer informatie:          griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten