Gemeentenieuws 14 september 2021

Met onder andere brief van burgemeester aan Winterswijk met compliment aan inwoners voor het winnen van European Green Leaf Award, SRV wagen rijdt door Winterswijk, raadsvergadering op 23 september, vintage markt op 19 september, proef naschools aanbod succesvol, stoptober, Centrum Duurzaam Winterswijk weer open, start Klimaatwijs Winterswijk, vragen over werk en inkomen bij gemeente.

Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen met eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Winterswijk heeft European Green Leaf Award gewonnen

Beste Winterswijkers,
Met veel plezier kan ik jullie vertellen dat Winterswijk de European Green Leaf Award heeft gewonnen. Dit is een prachtige Europese prijs voor duurzaamheid in brede zin. Het gaat onder meer over afval en hergebruik, klimaatverandering en energie, duurzame mobiliteit en natuur. Samen met inwoners,  ondernemers, een aantal leden van de energietafel en drie kinderen zijn we naar Finland gegaan. Daar mochten we onze duurzaamheidsaanpak presenteren voor een internationale jury van deskundigen. De jury was met name onder de indruk van de initiatieven vanuit de samenleving. Voor mij is het dan ook geen prijs voor een gemeentebestuur, maar voor alle Winterswijkers. Daar mogen we samen trots op zijn! Ik wil alle Winterswijkers bedanken die meedoen met afvalscheiding, die helpen om ons landschap te beheren en die de omgeving duurzaam maken.

De prijs van € 200.000 besteden we aan nieuwe plannen waarbij we vooral jullie, onze inwoners, willen betrekken. Het komend jaar zullen we onze goede voorbeelden ook aan andere gemeenten laten zien. Dat vinden we leuk, maar dat verwacht de jury ook. Ze ziet Winterswijk als een nieuw lid van het Europese netwerk dat andere gemeenten kan inspireren met groene oplossingen. Denk aan oplossingen als groene schoolpleinen, samenwerking zoals in de wijk De Pas, ons duurzaamheidscentrum in het raadhuis en onze samenwerking bij de verwerking en het gebruik van afval en grondstoffen.
Ik ben heel dankbaar en trots dat de enthousiaste en gezellige Winterswijkse delegatie de jury hiervan wist te overtuigen. En tot slot wil ik Yara, Veerle en Luuk bedanken, de kinderen die met ons meegingen en het hart van de jury hebben gestolen. Zij lieten zien dat duurzaamheid belangrijk is voor de toekomstige generatie en dat het leuk is om hier samen aan te werken. Dus we gaan door! Dran!
Jullie burgemeester,

Joris Bengevoord

Proef naschools aanbod blijkt succesvol concept

Op dinsdag 7 september bracht wethouder Elvira Schepers een bezoek aan de basisscholen Kolibrie en de Bataaf, op locatie Pelkpark. Dit om zich te laten informeren over de ervaringen van het naschoolse aanbod, dat in mei van dit jaar als proef startte.  Enthousiast vertelden medewerkers  en deelnemende leerlingen haar over het succes en de dagelijkse afwisselende activiteiten die zij er doen.

Een afwisselend programma met onder meer spel-, knutsel- en muziekactiviteiten is waaraan de leerlingen deelnemen. Zowel binnen als buiten op het schoolplein wordt er van alles georganiseerd. Wethouder Elvira Schepers: “Ik vind het belangrijk dat alle kinderen in Winterswijk gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en mee kunnen doen. Het naschools aanbod draagt daaraan bij. Dit  doordat kinderen extra persoonlijke aandacht krijgen en leren om samen te werken en te spelen. En wat mooi ook om te zien bijvoorbeeld dat de muzieklessen worden verzorgd door Muziekvereniging Excelsior. Ik ben trots op het succes van dit unieke concept en vind het belangrijk dat we als gemeente hier een bijdrage aan leveren. Dat iets wat begon als een wens voor Winterswijk voor gelijke kansen, nu werkelijkheid is geworden.”

Naschools aanbod

Er maken nu 45 leerlingen per week gebruik van het naschools aanbod, dat bestaat uit drie middagen per week van 14.00 tot 16.00 uur. Leerlingen van locatie Pelkpark kunnen tegen een kleine vergoeding voor maximaal twee dagen per week worden aangemeld. De aanmelding verloopt via de scholen. Mocht de gevraagde bijdrage een drempel zijn voor deelname dan wordt naar een passende oplossing gezocht, zodat ieder kind mee kan doen.  Het naschools aanbod is ontstaan van uit samenwerking tussen beide scholen, SWW Kinderopvang en de gemeente Winterswijk maak deze proef mogelijk.

Startpunt vragen over werk en inkomen

Inwoners met vragen over werk en inkomen kunnen deze vanaf 1 oktober 2021 stellen aan de gemeente. Nu al is het sociaal team van de gemeente de ingang voor vragen op het gebied van Wmo, huishoudelijke hulp, Jeugdhulp en andere vormen van ondersteuning. Daar komt straks werk en inkomen bij.

“Onze gemeente staat vanaf nu centraal voor alle vragen van inwoners over werk en inkomen. Deze nieuwe werkwijze biedt echt voordelen voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij dat we deze aanpak samen met de gemeenten Oost Gelre en Berkelland hebben gerealiseerd.”, legt wethouder Henk Jan Tannemaat uit.Lees hier het hele artikel.

Vragen?

Voor vragen over werk en inkomen of meer informatie is het Sociaal Team de Post bereikbaar (0543) 543 960.

Al klant bij SDOA?

Inwoners die al ondersteuning krijgen vanuit de Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA), hoeven met hun vragen niet eerst contact op te nemen met de gemeente. Ze kunnen rechtstreeks hun contactpersoon benaderen.

SRV-wagen rijdt

Deze week rijdt de SRV-wagen van het Gelders Genootschap door Winterswijk. Samen met de gemeente en andere organisaties is er een mooi programma met veel aandacht voor duurzaamheid. Zo rijdt de wagen samen met het waterschap Rijn en IJssel naar verschillende scholen om te vertellen over klimaatadaptatie. Een energiecoach bezoekt de wijken. Woensdag zijn we samen met Nel Schellekens en de Achterhoekse SapPers op de markt en vertellen we over Zero Waste. En vragen we aandacht voor voedselverspilling.

Centrum Duurzaam Winterswijk

Vrijdag en zaterdag staat de SRV-wagen bij Centrum Duurzaam Winterswijk bij het raadhuis. Zaterdagochtend trappen we de Klimaatcampagne ‘Klimaatwijs Winterswijk’ af met de Steenbreekactie. Deze actie betekent: lever een tegel in en ontvang een plantje terug. Kijk voor meer informatie op www.klimaatwijswinterswijk.nl

Jaren 50 en 60 herbeleven

De SRV wagen on tour sluiten we af met een Vintage Markt bij het strandbad. In een nieuwe tijd kun je van 12.00 tot 17.00 uur de jaren 50 en 60 herbeleven. Toegang is gratis.

Programma

Kijk voor het volledige programma op www.winterswijk.nl/srvwagen.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaam, geboortedatum, verzenddatum voornemen

 • S. Koçyiğit, 27-08-1984, 09-09-2021
 • B.B. Koçyiğit, 28-03-2012, 09-09-2021
 • S. Koçyiğit, 29-08-2006, 09-09-2021
 • G. Amiri, 01-01-1949, 09-09-2021

Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

Vanaf vrijdag 17 september 2021 om 13.00 uur is het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open. Na een lange sluiting in verband met corona en de verbouwing van het raadhuis kunnen inwoners uit Winterswijk weer persoonlijk terecht voor informatie en advies over duurzaamheid. Het Centrum Duurzaam Winterswijk is een kenniscentrum en inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid. Via de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, kringlopen en cultuurhistorie wordt duurzaamheid op een laagdrempelige manier zichtbaar, tastbaar en beleefbaar gemaakt.Inwoners kunnen bijvoorbeeld in het Centrum Duurzaam Winterswijk terecht voor informatie over energie besparen, het opwekken van duurzame energie en de mogelijkheden voor subsidies en leningen. Maar ook informatie over lokale acties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid zal in het Centrum Winterswijk te vinden zijn.

Ecotour

Op 17 september organiseren enkele Winterswijkse ondernemers bij het Centrum Duurzaam Winterswijk een speciale Ecotour. Met elektrische buggy’s worden een aantal duurzame locaties in Winterswijk bezocht. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op deze gratis ecotour. De Ecotour start om 14.00 uur en 15.30 uur vanaf het raadhuis en duurt maximaal 1,5 uur. U kunt zich voor de Ecotour aanmelden via duurzaam@winterswijk.nl (wees er snel bij, want op=op).

Locatie

Het Centrum Duurzaam Winterswijk is gevestigd in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Meer informatie over het Centrum Duurzaam Winterswijk leest u hier.. Inwoners met vragen over duurzaamheid kunnen contact opnemen met het Centrum Duurzaam Winterswijk via (0543) 543 100 of via duurzaam@winterswijk.nl.

Vintage Markt

Zondag 19 september sluiten we de SRV wagen on tour met een Vintage Markt af bij het strandbad aan de Badweg 6. Van 12.00 tot 17.00 uur herbeleven we samen de jaren 50 en 60. Ga met ons in gesprek bij de SRV wagen over duurzaamheid en beleef de mini escaperoom. Snuffel gezellig bij de kramen met 2e hands en zelfgemaakte kleding, vinyl, boeken en nog veel meer! Zien we je? De toegang is gratis.

Stoptober

Rook jij, maar wil je graag stoppen? Doe dan op 1 oktober mee aan Stoptober. Stoptober geeft je namelijk op allerlei manieren steun om het vol te houden. Daardoor is de kans dat je blijvend stopt wel 5x groter!

Stoptober live event en camper in Doetinchem!

Dit jaar organiseert Stoptober in Doetinchem een ‘live event’: een korte bijeenkomst, geleid door een deskundige trainer. In max 1,5 uur word je voorbereid om succesvol mee te kunnen doen aan Stoptober en krijg je alle info over stoppen met roken in de Achterhoek. Het event is op 30 september (19.00 tot 20.30 uur). Wil jij er ook bij zijn? Meld je dan aan op stoptober@ggdnog.nl.

Daarnaast komt de Stoptober camper naar Doetinchem. Op 28 september staat de camper tussen 10.00 en 12.00 uur op het Simonsplein. Wil je meer weten over Stoptober, kom dan langs!  

Meedoen aan Stoptober

Wil je meedoen? Schrijf je dan in via de webesite.

Start ‘Groene Tuin Actie’

Wil je ook je tuin, oprit of gevel groener maken? En zo meehelpen om hittestress te voorkomen? Dit is je kans! Deze week start de campagne Klimaatwijs Winterswijk met de ‘Groene Tuin Actie’. We dagen elke bewoner in de kern van Winterswijk uit om zijn of haar tuin te ontstenen en aan te planten met groen. Ook de buitenmuur laten begroeien met geveltuinen is top. Lees in deze uitgave hoe je mee kunt doen en wat de voorwaarden zijn. Meer info is ook te vinden de webiste Klimaatwijs Winterswijk.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Meddoseweg

In verband met een evenement zijn op zaterdag 25 september de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

 • Snelheidsreductie naar 30 km/h tussen de Walienseweg en Hilgeloweg
 • Stopverbod tussen de Waliënseweg en Hilgeloweg

Tijdens het evenement worden verkeersregelaars ingezet

Lopende maatregelen

 • Vrijheidspark
 • Wooldstraat
 • Waliënseweg
 • Adamskampweg
 • Langediek
 • Fietspad tussen Morgenzonweg en Landweer
 • Spoorwegovergang Huttenweg – Kotmansweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 14 tot en met 19 september, SRV wagen on tour en maak een reis van toen naar de toekomst. Meer info: www.winterswijk.nl/srvwagen
 • 15 september, Extra vaccinatiemogelijk tegen corona van 11.00 tot 19.00 uur in de Sport- en Turnhal Winterswijk bij het Gerrit Komrij College, Parallelweg 9.
 • 15 september, Digitaal spreekuur van 10.15 tot 15.15 uur door GrensInfoPunt EUREGIO over ‘belastingen’ en ‘SVB/BDZ’. Aanmelden: spreekuur@euregio.eu  Meer info: www.grensinfopunt.eu
 • 17 september, Extra vaccinatiemogelijk tegen corona van 11.00 tot 19.00 uur in de gymzaal van de Stegemanschool, Morgenzonweg 7b.
 • 22 september, Alzheimer Trefpunt (voorheen Alzheimer Café) van 19.30 tot 21.30 uur in Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamelandhal, Meer de Walcherenstraat 3). Thema: ontmoeting en verhalen. Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411
 • 23 september, Raadsvergadering om 19.30 uur.
 • 28 september, Stoptober camper van 10.00 tot 12.00 uur op het Simonsplein in Doetinchem. Meer info: www.stoptober.nl.
 • 30 september, Stoptober live event van 19.00 tot 20.00 uur in Doetinchem. Wil je er bij zijn? Meld je dan aan op stoptober@ggdnog.nl
Vergaderingen

Openbare raadsvergadering 23 september 2021 *

Deze raadsvergadering vindt plaats in de Mondriaanzaal van Theater de Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk. In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het voor publiek alleen mogelijk om deze digitaal te volgen.
* Mocht de agenda niet geheel behandeld kunnen worden, is er op donderdag 7 oktober een uitloopavond gepland

 • Datum en tijd: donderdag 23 september om 19.30 uur
 • Uitloopavond: donderdag 7 oktober om 19.30 uur
 • Vergadering bijwonen: U kunt de vergaderingen live volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad.
 • Inspreken: De mogelijkheid om in te spreken over de onderwerpen op de agenda was op woensdag 8 september; op 23 september is geen ruimte om in te spreken.
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543
Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op onze website 
https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten