Algemene informatie

Voor het ondieper maken van de kleiput wordt gebruik gemaakt van overtollige grond die voor een deel al is opgeslagen in het gronddepot van de gemeente. Het gaat bijvoorbeeld om grond die is vrijgekomen bij de aanleg van riolering.

Voor het verondiepen wordt alleen grond en licht verontreinigde grond gebruikt. Sterk verontreinigde grond mag niet worden toegepast. Alle grond moet vooraf gekeurd (bemonsterd en geanalyseerd) worden. Het keuringsresultaat wordt door Waterschap Rijn en IJssel getoetst voordat de grond mag worden gebruikt.

Omgeving kleiput

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. Hakstege via telefoonnummer (0543) 543 543.

Op de hoogte blijven?

Via informatie op deze website houden wij u op de hoogte van de vorderingen bij de kleiput. Af en toe sturen wij via e-mail een bericht naar direct betrokkenen. Wilt u deze e-mails ook ontvangen? Meld u hiervoor dan aan via het online aanmeldformulier.