Gemeenteraad kiest Misterweg als locatie nieuw bedrijventerrein

Na lang discussiëren heeft de Winterswijkse gemeenteraad donderdagavond 23 september besloten om de Misterweg aan te wijzen als locatie voor nieuw bedrijventerrein. Het nieuwe bedrijventerrein is nodig als groeiruimte voor het lokale bedrijfsleven en daarmee voor de vitaliteit van de gemeente. Ondernemers zijn cruciaal voor de instandhouding van werkgelegenheid en de daarmee samenhangende voorzieningen.

De gemeente gaat uit van een robuuste ruimtereservering voor de komende 20 tot 30 jaar. De daadwerkelijke ontwikkeling zal gefaseerd en zoveel mogelijk op basis van concrete behoefte uit het bedrijfsleven plaatsvinden.

Aandacht voor direct betrokken inwoners

Een locatiekeuze voor nieuw bedrijventerrein is en blijft altijd een moeilijke en ingrijpende keuze. "Natuurlijk worden hier mensen geraakt in hun woongenot of in hun bedrijfsvoering. Ik heb vanavond toegezegd om zowel direct omwonenden als het agrarisch bedrijf te faciliteren in hun wensen. Want we staan niet alleen voor het algemeen belang maar ook voor de mensen die dit raakt." laat wethouder klein Gunnewiek weten.

Ook de komende periode blijft de gemeente de omgeving daarom nauw betrokken. Hoe dit proces precies vorm zal krijgen, gaan we nu voorbereiden.