Lokaal Beweeg- en Sportakkoord 'Samen actief in Winterswijk' ondertekend.

Op donderdag 30 september ondertekenden 40 Winterswijkse organisaties het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord ‘Samen actief in Winterswijk’. Een akkoord met als doel dat iedere Winterswijker moet kunnen bewegen en sporten.

Het lokaal Beweeg- en Sportakkoord van de gemeente Winterswijk maakt onderdeel uit van het Regionale Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030 van Achterhoek in Beweging, een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. De ambitie ervan is dat alle inwoners van Winterswijk kunnen deelnemen aan sporten en bewegen. Buurtsportcoaches van Actief Winterswijk, de stuurgroep, de werkgroepen en de ambassadeurs; allemaal spelen zij een eigen en belangrijke rol om de ambitie te realiseren.  

Deelakkoorden

In dit lokale beweeg- en sportakkoord ‘Samen actief in Winterwijk’ spreken lokale partijen af wat zij samen kunnen doen. Zo krijgt het sportklimaat in de gemeente Winterswijk een impuls, komen er inspirerende samenwerkingen tot stand en weet iedereen waarop gerekend mag worden. Het akkoord is voor en van de samenwerkende partijen. Het akkoord is opgebouwd uit drie deelakkoorden: Jeugd, Senioren en Vitaliteit. Hieronder leest u de doelstellingen per deelakkoord.

Jeugd:

1.    Kinderen van 4-12 jaar stimuleren meer te gaan bewegen en te houden door een divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten
2.    Kinderen van 4-12 jaar laagdrempelig kennis laten maken met het sportaanbod in de Gemeente Winterswijk, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken voor een eventueel lidmaatschap bij een sportvereniging
3.    Kinderen die niet (bij een sportvereniging) actief zijn in beeld brengen en stimuleren om structureel te bewegen en/of te gaan sporten

Senioren:

1.    Overzichtelijk aanbod en keuzemogelijkheid
2.    Sporten als onderdeel van een leefstijlinterventie

Vitaliteit:

1.    Overzichtelijk aanbod en keuzemogelijkheid
2.    Sport en Bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl
3.    Kansenverkenning Open Club

Partners

Hoe meer partners zich verbinden aan het beweeg en sportakkoord hoe groter de kans dat de ambitie wordt gehaald. Uit de volgende domeinen sluiten partners zich aan: Zorgaanbieders en zorginstellingen, - (sport-)verenigingen, Buurtschappen, Wijktuinen, Onderwijs, Cultuur, Bedrijfsleven, Sociaal en cultureel werk. Aansluiten bij ‘Samen actief in Winterswijk’ blijft mogelijk. De buursportcoaches van Actief Winterswijk coördineren de aanmeldingen en zorgen ervoor dat partners die zich in de loop van de tijd kunnen aanmelden en volop mee kunnen doen.  Via actief@winterswijk.nl komt u in contact met de buurtsportcoaches.  

Het volledige Beweeg- en Sportakkoord 'Samen actief in Winterswijk'

Een digitale versie van het Beweeg- en Sportakkoord 'Samen actief in Winterswijk' leest u hier.

Sport