Politiek forum

Op 30 september 2021 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Door het versoepelen van coronamaatregelen bent u als publiek weer van harte welkom om bij het politiek forum aanwezig te zijn.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.
Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u meediscussiëren of uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Tijdens het politiek forum van 30 september komt het volgende onderwerp aan de orde:

  • Groenstructuurvisie bebouwde kom Winterswijk (richtinggevend) van 19.30 tot 21.00 uur

Het politiek forum begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. De op de agenda betrekking hebbende stukken vindt u op de website www.winterswijk.nl/gemeenteraad, onder het hoofdstuk ‘Agenda’s en stukken’.