Loden waterleiding? Doe de check!

In gebouwen die gebouwd zijn vóór 1960 kunnen loden (water)leidingen zijn aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat lood schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Met name zwangere vrouwen en kleine kinderen t/m 7 jaar lopen een gezondheidsrisico.

Nederland is trots op het drinkwater. Het is gezond en veilig. Huizen die voorzien zijn van loden waterleidingen geven loodhoudend water af. Sinds 1960 worden loden leidingen niet meer gebruikt in Nederland. Alle drinkwaterbedrijven hebben sindsdien vrijwel alle loden waterleidingen in het distributienetwerk vervangen.

Vervang loden leidingen

Toch kunnen loden leidingen nog steeds voorkomen in huizen die gebouwd zijn vóór 1960. Het advies is om deze loden leidingen te laten vervangen. Heeft u loden waterleidingen? Dan is het advies om bij flesvoeding aan baby’s bronwater uit de fles te gebruiken.

Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen hoeven niet al hun water uit flessen te halen, maar kunnen wel  kraanwater gebruiken, zolang het niet heel veel is (maximaal 1 liter voor kinderen en 2 liter voor volwassenen) en de leidingen na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) worden doorgespoeld.

Hoe weet u of u loden leidingen heeft?

Doe de check op de site van de GGG Noord- en Oost-Gelderland. Hier vindt u een schema om de check te doen.

Heeft u vragen over het gebruik van kraanwater?

Neem dan contact op met de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Dat kan via telefoonnummer 088 - 443 30 00 of kijk voor meer informatie op www.ggdnog.nl/lodenleidingen.