Persberichten RSS icoon

Overzicht van de persberichten van de gemeente Winterswijk

 • Burgemeester sluit woning in Winterswijk om grote hoeveelheid illegaal vuurwerk

  04 december 2020

  De bewoner van een woning in Winterswijk-Oost waar eind oktober een grote partij illegaal vuurwerk is gevonden moet drie weken zijn huis uit. Dat heeft burgemeester Bengevoord de bewoner vandaag schriftelijk meegedeeld.

 • Winnaars Duurzaamheidsprijs 2020 bekend

  03 december 2020

  Er zijn vier winnaars van de Winterswijkse Duurzaamheidsprijs 2020: FC Winterswijk, Stichting Venemansmolen, Joost Schrijver van Appel4You en Willy Smit van Wam & van Duren. Met de Duurzaamheidsprijs wil de gemeente Winterswijk initiatieven op het gebied van duurzaamheid extra onder de aandacht brengen en in het zonnetje zetten.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 26 november 2020

  27 november 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 26 november de volgende besluiten genomen.

 • Erepenning voor Duitse oud-burgemeesters Christian Vedder en Christoph Holtwisch

  23 november 2020

  De Duitse oud-burgemeesters Christian Vedder (Südlohn) en dr. Christoph Holtwisch (Stadt Vreden) hebben vanmorgen de zilveren erepenning van de gemeente Winterswijk ontvangen. Zij krijgen deze onderscheiding voor hun inzet op het gebied van de grensoverschrijdende samenwerking met Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord reikte de erepenningen symbolisch uit op de grensovergangen bij Vreden en Oeding.

 • Erfgoedboekje over Winterswijk in de middeleeuwen

  11 november 2020

  ‘De middeleeuwse wortels van Winterswijk’ is de titel van het erfgoedboekje van de gemeente Winterswijk en Vereniging Monumentenbelangen. Het is het eerste deel in een reeks van erfgoedboekjes met het doel de cultuurhistorische rijkdom van Winterswijk te delen met een breed publiek.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 3 en 5 november 2020

  09 november 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de digitale openbare raadsvergadering van 3 en 5 november de volgende besluiten genomen.

 • College geeft stevig impuls aan actie koop lokaal

  05 november 2020

  Er komt een speciale Winterswijkse cadeaubon die van 9 november tot en met 28 februari 25 procent meer waard is. Met deze cadeaubon van 10 euro kan bij de Winterswijkse winkels, horeca en markt voor 12,50 euro worden besteed. De gemeente wil hiermee een steun in de rug geven aan de Winterswijkse inwoners en middenstand in deze coronacrisis.

 • Scholder an Scholder: een ode aan de Achterhoeker in coronatijd

  23 november 2020

  Samen met Scholder an Scholder maakten de burgemeesters van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Winterswijk, Oude IJsselstreek en Oost Gelre een videoboodschap om alle Achterhoekers in coronatijd een hart onder de riem te steken.

 • Gemeente Winterswijk ondersteunt initiatief De Knarrenhof

  29 oktober 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober besloten om een intentieverklaring af te geven voor De Knarrenhof. De Knarrenhof is een woonvorm voor jong en oud met de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Iedereen woont zelfstandig maar helpt elkaar. Met de intentieverklaring kan De Knarrenhof gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

 • Waardebon voor energiebesparende producten voor woningeigenaren

  26 oktober 2020

  Alle woningeigenaren in de gemeente Winterswijk ontvangen deze week per brief een waardebon van € 70,- voor (kleine) energiebesparende producten voor de woning. Via de waardebon kunnen producten zoals tochtstrips, LED-lampen, radiatorfolie en isolatiematerialen worden aangeschaft.

 • Colleges stemmen in met de uitgangspunten voor nieuwe werkwijze uitvoering Participatiewet

  21 oktober 2020

  Eind vorig jaar hebben de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk besloten om inwoners nóg beter te willen begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Daarvoor wordt een nieuwe uitvoeringsorganisatie opgericht. Dit betekent dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek en het sociaal werkbedrijf Werkbaan Oost samengevoegd worden. De afgelopen maanden is gewerkt aan de uitwerking van dit besluit. De colleges van B&W hebben nu ingestemd met een voorstel waarin de uitgangspunten voor deze nieuwe werkwijze is vastgelegd.

 • Oost Gelre en Winterswijk samen voor Regenbooggemeente

  21 oktober 2020

  De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk willen beide Regenbooggemeente worden. Een gemeente waarin iedereen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’ers) accepteert zoals ze zijn.

 • Arfgoodnota 2021-2024 gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek ok in ’t Achterhooks!

  15 oktober 2020

  Op dinsdag 13 oktober 2020 hebt de colleges van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Wenterswiek beslotten um ’t arfgoodbeleid veur de periode 2021-2024 veur vaststelling veur te leggen aan de raod.

 • Ruim baan voor voetgangers in het centrum van Winterswijk

  15 oktober 2020

  Voetgangersgebieden in het centrum zo lang mogelijk vrij houden. Dat wil het college van burgemeester en wethouders. Pakketdiensten mogen daarom voortaan alleen ’s ochtends tot 12.00 uur nog door de winkelpromenades rijden om pakketten te bezorgen. Daarmee ontstaat meer rust en ruimte voor het winkelend publiek.

 • Regionale Energiemonitor: opwekking duurzame elektriciteit loopt voorspoedig

  14 oktober 2020

  Duurzaamheid is een belangrijke opgave van de gemeente Winterswijk. De gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn voor de gebouwde omgeving. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe ver de gemeente hiermee is. De Regionale Energiemonitor geeft hier inzicht in.

 • Innovatie in de landbouw is nodig

  08 oktober 2020

  De kwaliteit van natuur en landschap in de Achterhoek en zeker in Winterswijk staan door de stikstofnorm en droogte zwaar onder druk. Tegelijkertijd zien we dat veel boeren noodgedwongen moeten stoppen. In een landschap dat voor een belangrijk deel gemaakt is en beheerd wordt door boeren, is dit zeer ongewenst. Daarom is innovatie in de landbouw hard nodig.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 24 september en 1 oktober 2020

  01 oktober 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van 24 september en 1 oktober de volgende besluiten genomen.

 • Begroting 2021: Sterker uit de crisis door investeringen

  30 september 2020

  Onverminderd inzetten op duurzaamheid, het centrum en een armoedevrije gemeente. Dat doet het college van burgemeester en wethouders in Winterswijk. Goed wonen, werken en recreëren zijn en blijven de belangrijkste uitgangspunten voor de gemeente. Tegelijkertijd treft het college maatregelen om de uitgaven van de jeugdzorg en Wmo beheersbaar te houden.
  Het college presenteerde vandaag een sluitende begroting met een goede balans tussen ambities en beschikbare middelen. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 3 en 5 november in de raadsvergadering.

 • Nederlandse en Duitse bestuurders bezorgd over drukte in centrum Winterswijk

  29 september 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord ziet het steeds drukker worden in het centrum van Winterswijk. Vooral op zaterdag is het vaak erg druk in de winkelstraten. Dat baart hem grote zorgen nu het aantal coronabesmettingen weer in snel tempo toeneemt. Samen met Landrat Dr. Kai Zwicker vraagt hij de Nederlandse en Duitse bezoekers om hun verstand te blijven gebruiken. Aankomende zaterdag zullen politie, BOA’s en de Koninklijke Marechaussee extra letten op de naleving van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandagavond heeft bekendgemaakt.

 • College wil invoering ja / ja sticker op 1 september 2021

  23 september 2020

  Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt of het mogelijk is om op 1 september 2021 de ja/ja sticker in te voeren in Winterswijk. Dat betekent dat inwoners alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen als ze een ja/ja sticker op de brievenbus hebben. Dit is een omkering van het huidige systeem. Het college hoopt hiermee het milieu minder te belasten: besparing op papier, inkt en brandstof.

 • College stelt nieuwe woonvisie 2020-2025 vast

  16 september 2020

  De gemeente Winterswijk heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode 2020-2025. De titel ‘Passend en duurzaam wonen in Winterswijk’ geeft in één zin weer waarop de visie is gericht: een passende en duurzame woning voor alle inwoners. Met een accent op starters en jonge gezinnen, want doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Het college van burgemeester en wethouders legt deze woonvisie nu voor aan de gemeenteraad.

 • Gemeente wil meer aandacht voor geologische rijkdom van Winterswijk

  27 augustus 2020

  De gemeente Winterswijk heeft nieuw beleid opgesteld om de bijzondere geologische kwaliteiten van Winterswijk beter voor het voetlicht te brengen. Het college van burgemeester en wethouders legt de nieuwe beleidsnota nu voor aan de gemeenteraad.

 • Centrum Duurzaam Winterswijk weer open

  26 augustus 2020

  Op dinsdag 1 september, Duurzame Dinsdag, gaat het Centrum Duurzaam Winterswijk weer open voor publiek. Inwoners kunnen iedere werkdag tussen 10.00 en 16.00 uur binnenlopen voor informatie over duurzaamheid. Ze kunnen bij het centrum terecht met bijvoorbeeld vragen over energie besparen, het duurzaam opwekken van energie, meer comfort in huis en beschikbare subsidies en regelingen.

 • Winterswijkers tevreden over uitvoering Wmo en jeugdhulp

  21 juli 2020

  Adviesbureau BMC heeft in opdracht van Winterswijk en vijf andere Achterhoekse gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt elk jaar plaats onder inwoners die zorg en ondersteuning ontvangen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van Winterswijk tevreden zijn over de toegang tot de hulp, kwaliteit van de dienstverlening en de effecten van de hulp.

 • Geen evenementen tijdens volksfeestweekend in Winterswijk

  14 juli 2020

  Het Winterswijkse Volksfeest gaat dit jaar definitief niet door vanwege het coronavirus. Dat hebben de gemeente Winterswijk en de Vereeniging Volksfeest Winterswijk in goed overleg besloten. De gemeente staat in het volksfeestweekend ook geen alternatieve evenementen toe in de openbare ruimte.

 • Tuunterveld voorkeurslocatie nieuw bedrijventerrein

  02 juli 2020

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Tuunterveld als voorkeurslocatie aangewezen voor de benodigde aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Winterswijk.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 18 en 25 juni 2020

  28 juni 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de openbare raadsvergadering van donderdag 18 en 25 juni de volgende besluiten genomen.

 • Regio Achterhoek: Samen d’ran voor duurzame energie

  17 juni 2020

  Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland besluiten hierover op 30 juni a.s. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren. De Achterhoek benut de RES voor regionale, provinciale en landelijke energie-ambities.

 • AKWA en Onderzoekcentrum B-WARE starten onderzoek kleiput

  16 juni 2020

  AKWA (Aquatisch Kenniscentrum Wageningen) en Onderzoekcentrum B-WARE hebben opdracht gekregen om de huidige status van de kleiput én de nog geplande, inrichtingsplannen te toetsen op het behalen van de natuurdoelstellingen van de plas. De aanpak bestaat uit twee fasen: fase 1 een verkenning en fase 2 een concrete uitwerking en advies. Voor fase 1 is opdracht gegeven en deze start deze maand.

 • Meer ruimte voor terrassen door afsluiting Markt voor autoverkeer

  29 mei 2020

  Vanaf 1 juni sluit de gemeente Winterswijk de Markt in de weekenden af voor autoverkeer om grotere terrassen mogelijk te maken.

 • Leerlingen GKC op onderzoek in wijk De Pas

  28 mei 2020

  Het Gerrit Komrij College (GKC) wil meer projectmatig met leerlingen gaan werken. Samen met de gemeente Winterswijk is de school daarom gestart met het project ‘Leren in De Pas’. Leerlingen van het GKC gaan in dit project onderzoeken hoe ze de wijk De Pas toekomstbestendig kunnen maken op sociaal gebied, ruimtelijke inrichting en verduurzaming.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 14 mei 2020

  18 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 14 mei een extra raadsvergadering gehouden. Deze vergadering stond geheel in het teken van het ‘Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)’.

 • Burgemeesters willen snel duidelijkheid over situatie ziekenhuizen

  25 april 2020

  Burgemeester Joris Bengevoord en zijn collega Mark Boumans (Doetinchem) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin zij de Raad van Toezicht van Santiz oproepen om snel duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

 • Koninklijke onderscheiding voor zestien Winterswijkers

  26 mei 2020

  De jaarlijkse Lintjesregen heeft in Winterswijk een recordaantal Koninklijke onderscheidingen opgeleverd. Maar liefst zestien inwoners krijgen een lintje voor hun bijzondere verdiensten. Veertien personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Gemeenteraadsbesluiten van 23 april 2020

  12 mei 2020

  De gemeenteraad van Winterswijk heeft in de raadsvergadering van donderdag 23 april de volgende besluiten genomen.