Gemeente Winterswijk ondersteunt initiatief De Knarrenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 oktober besloten om een intentieverklaring af te geven voor De Knarrenhof. De Knarrenhof is een woonvorm voor jong en oud met de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Iedereen woont zelfstandig maar helpt elkaar. Met de intentieverklaring kan De Knarrenhof gebruik maken van de landelijke stimuleringsregeling Wonen en Zorg.

Wethouder Inge klein Gunnewiek: “In de nieuwe gemeentelijke woonvisie, die in de gemeenteraad van 5 november wordt behandeld, beschrijven we de behoefte aan gezamenlijke woonvormen. De Knarrenhof is daar een goed voorbeeld van. Wij ondersteunen initiatiefnemers van deze woonvormen omdat het niet eenvoudig is van idee naar realisatie over te gaan. Naast het afgeven van de intentieverklaring helpen we De Knarrenhof met het vinden van een geschikte locatie in Winterswijk.”

Stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling Wonen en Zorg is voor inwoners en sociale ondernemers die een vernieuwende vorm van wonen en zorg willen opzetten. Door de toenemende vergrijzing is er onder senioren een groeiende behoefte aan geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Alleen blijft het huidige aanbod hiervan nog sterk achter bij de vraag. De Stimuleringsregeling helpt initiatiefnemers daarom bij de financiering of bij het onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren.

Belangstelling

Peter Prak namens De Knarrenhof: “De belangstelling voor de Knarrenhof in Winterswijk is groot. Dit bleek uit de enthousiaste reacties tijdens de bijeenkomst van De Seniorenraad en de inschrijvingen die we tot nu toe hebben ontvangen. Doordat we gebruik kunnen maken van de stimuleringsregeling is de realisatie van de Knarrenhof een stap dichterbij.”