Hondenpoep opruimen

De meeste baasjes in onze gemeente ruimen de hondenpoep van hun hond keurig op. Toch kan het af en toe nog voorkomen dat u thuis komt met poep aan uw schoen. En dat kan beter. De boodschap is: laten we het samen schoon houden.

Hondenbeleid en spelregels

Om te zorgen dat inwoners en bezoekers aan Winterswijk kunnen genieten van een hondenpoepvrije omgeving, zijn er spelregels opgesteld in het zogenaamde hondenbeleid. Deze spelregels hebben betrekking op de opruimplicht en het opruimmiddel. Binnen de bebouwde kom geldt overal een opruimplicht voor hondenpoep.

Iedereen die zijn hond binnen de bebouwde kom uitlaat is verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben, bijv. een poepschepje of –zakje. Op verzoek van de politie of een handhaver / buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente moet u als hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen. En natuurlijk is het van belang dat dit opruimmiddel ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Hondenpoep weggooien

Hondenpoep is restafval. Gooi uw hondenpoep thuis weg in de restafvalcontainer.
Of gooi uw hondenpoep meteen weg in de daarvoor bestemde hondenpoepbakken. Binnen onze gemeente zijn deze hondenpoepbakken geplaatst op diverse locaties. Deze bakken worden door ROVA regelmatig geleegd.

Gooi hondenpoep niet in riool

Gooi de hondenpoep niet in het riool, ook niet in putten en kolken in de straat of op eigen terrein! Naast het feit dat de zakjes verstoppingen veroorzaken (ook in het gemengd riool) wordt het afgekoppelde hemelwaterriool en de retentievijvers daardoor sterk vervuild.

Hou Winterswijk Mooi Schoon!

We willen toch allemaal schone stoepen, fris groen en een net park? Ruim hondenpoep op en gooi het in de restafvalcontainer of hondenpoepafvalbak.
Samen houden we Winterswijk Mooi Schoon!

Ophoepelenpoep. De meeste baasjes in Winterswijk ruimen hondenpoep op. Lekker fris