Vuur stoken, snoeihout/paasvuur verbranden

Wilt u snoeihout verbranden of  een paas-/vreugdevuur organiseren? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Overige activiteiten'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Helaas is het online aanvragen van een ontheffing Snoeihout verbranden op dit moment niet mogelijk.
U kunt een ontheffing per e-mail aanvragen via gemeente@winterswijk.nl. Vermeldt u in de mail de volgende gegevens:
- uw naam
- uw adres
- de brandlocatie

Voorschriften snoeihout/paasvuur verbranden

 • Bedrijfsmatig snoeihout verbranden is niet toegestaan! Snoeihoutdwat afkomstig is van bedrijfsactiviteiten moet zelf worden afgevoerd of verwerkt worden door de versnipperaar.
 • Het terrein ligt buiten de bebouwde kom.
 • Degene die snoeihout verbrandt moet brandgevaar voorkomen.
 • Het verbranden mag geen gevaar, overlast of hinder opleveren voor de omgeving.
 • Alleen het verbranden van snoeihout is toegestaan.
 • Bij het aansteken van de brandstapel mag u geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen.
 • De hoeveelheid gelijktijdig te verbranden snoeihout mag niet meer zijn dan 50 m³.
 • Bij de verbranding gelden de volgende afstanden:
  • Bij hoeveelheden tot 5 m³:
   • tenminste 25 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
   • tenminste 50 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
  • Bij hoeveelheden van 5 m³ tot 50m³
   • tenminste 50 meter afstand van bomen, struiken, sloten, oppervlaktewater en wegen;
   • tenminste 100 meter afstand van gebouwen en brandbare- en of bij brand gevaar opleverende (vloei)stoffen;
 • U moet alle aanwijzingen en bevelen van de politie, de brandweer en de gemeentelijke handhavers precies en onmiddellijk opvolgen.
Vuur stoken of groenafval verbranden bij droogte

Bij droogte kan de Brandweer natuurbrandrisico fase 2 afkondigen. Houdt daarom de website www.natuurbrandrisico.nl goed in de gaten. Hierop kunt u zien hoe klein of groot het natuurbrandgevaar is in uw gebied.

Bij fase 2 gelden de volgende afstanden, naast de afstanden die onder 'Voorschriften' staan.

Maximale omvang brandstapel 5-25 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 100 meter
6 m/s windkracht 4 150 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 200 meter
11 m/s windkracht 5 500 meter
Maximale omvang brandstapel 25-50 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 125 meter
6 m/s windkracht 4 185 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 250 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 50-75 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 140 meter
6 m/s windkracht 4 210 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 280 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 75-100 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 155 meter
6 m/s windkracht 4 230 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 310 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 100-200 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 200 meter
6 m/s windkracht 4 300 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 400 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel  200-500 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 270 meter
6 m/s windkracht 4 405 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 540 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter
Maximale omvang brandstapel 500-1000 m³

Bos/hei/veen vanaf een perceeloppervlakte van 5 ha.

Windsnelheid maximaal minimale afstand tot natuurbrandgevaarlijk gebied
4 m/s windkracht 3 340 meter
6 m/s windkracht 4 510 meter
8 m/s windkracht 4 hoog 680 meter
11 m/s windkracht 5 1000 meter

Bij droogte en een windkracht van meer dan 11m/s mag u geen vuur stoken of groenafval verbranden.

Bezwaar maken

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Bodemverontreiniging

De verbrandingsresten kunnen stoffen bevatten die de bodem verontreinigen. Wij adviseren u met klem eventuele verbrandingsresten af te voeren naar een verwerkingsbedrijf van bedrijfsafval dat voldoet aan de in dat kader gestelde wettelijke eisen.

U moet de eigenaren van de grond - als de grond niet uw eigendom is - van het risico van bodemverontreiniging op de hoogte brengen.