Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Ook belasting betalen bij bezwaar maken

Gaat u bezwaar maken? Dan moet u de belasting wel betalen. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en bezwaar heeft gemaakt, moet u de belasting betalen. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug.

Hoogte belastingtarieven

Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast.

Bezwaar maken als burger

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde kan dit online of schriftelijk.

 • Online: U vult het online formulier 'Bezwaarschrift WOZ-waarde' invullen. Alleen burgers kunnen digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.
 • Schriftelijk: U stuurt een brief naar de gemeente. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn.
  U neemt de volgende punten in uw bezwaarschrift op:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • de motivering van u bezwaar (waarom en waartegen maakt u bezwaar?);
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
  • uw handtekening.

Bezwaar maken als bedrijf

U stuurt een brief naar de gemeente. Dit bezwaarschrift moet in het Nederlands zijn. U neemt de volgende punten in uw bezwaarschrift op:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • de motivering van u bezwaar (waarom en waartegen maakt u bezwaar?);
 • het aanslagnummer van de belastingaanslag en de soort belasting;
 • uw handtekening.

Machtiging

Dient iemand anders (bijvoorbeeld een boekhoudbureau of belastingadviseur) het bezwaarschrift in? Dan moet u de indiener machtigen om dit voor u te doen. Deze machtiging moet met het bezwaarschrift worden meegestuurd.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis.