Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u bij de gemeente kwijtschelding aanvragen. Dit kan voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De rioolheffing wordt  automatisch verrekend als de gemeente uw verzoek om kwijtschelding toekent. Het bedrag voor rioolheffing vindt u op de rekening van Vitens.

Wanneer komt u voor kwijtschelding in aanmerking?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, is onder meer afhankelijk van uw inkomen en het vermogen dat u heeft. In het algemeen kan gesteld worden dat uw inkomen erg laag moet zijn en dat er geen sprake mag zijn van vermogen. Als u in de schuldsanering zit, wordt gekeken naar het inkomen dat u ontvangt van uw werkgever / uitkeringsinstantie en níet naar de toelage die u ontvangt.

Maximale kwijtschelding

Wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding geldt hiervoor een maximum:

Afvalstoffenheffing:

  • Er wordt alleen kwijtschelding verleend voor het vastrecht.
  • De aanbiedingen van het restafval moeten gewoon worden betaald.

Rioolheffing

  • Maximaal voor 45 m³ waterverbruik per ingezetene per adres.

Kwijtschelding aanvragen

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen kunt u kwijtschelding aanvragen.

Kwijtschelding online aanvragen.

U kunt dit formulier ook downloaden. U vult het in en levert het ondertekend in op het gemeentekantoor of u mailt het naar gemeente@winterswijk.nl

Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u niets te betalen.

Automatische kwijtschelding

Wilt u weten of u recht heeft op kwijtschelding van uw gemeentelijke belastingen? Dit kunnen we voor u onderzoeken. Als uit het onderzoek blijkt dat u recht heeft op kwijtschelding, hoeft u daar geen aanvraag meer voor in te dienen. U krijgt dan automatisch kwijtschelding. Dit betekent dat u maar een deel van de gemeentelijke belastingen hoeft te betalen.

Voor het kwijtscheldingsonderzoek hebben wij uw toestemming nodig. Deze toestemming geeft u door een formulier in te vullen.