Optreden als straatmuzikant of straatartiest

In de meeste gevallen mag u zonder ontheffing op straat muziek maken of een straattheater opvoeren. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar u zich aan moet houden. In sommige gevallen heeft u een ontheffing nodig.

U hoeft geen ontheffing aan te vragen als het gaat om een enkele persoon of een groep van maximaal 5 personen en/of als u geen gebruik maakt van versterkingsapparatuur.

Algemene voorschriften

  • U mag geen gebruik maken van versterkingsapparatuur. De geluidsbelasting mag maximaal 55 dB(A) op de gevel van omliggende woningen en winkelpanden bedragen.
  • U moet minstens 100 meter afstand houden van een ander optreden.
  • U mag maximaal één uur op dezelfde locatie muziek maken.
  • U mag niet op actieve wijze geld inzamelen (dat wil zeggen: u mag publiek niet actief benaderen om geld te geven).
  • U mag muziek maken tussen 10.00 en 20.00 uur, op koopavonden tussen 10.00 en 21.00 uur.
  • U mag de doorgang van het voetgangersverkeer en ander verkeer niet belemmeren.
  • U mag de toegang tot winkels niet belemmeren.
  • U mag geen muziek maken op kruisingen.

Groepen van meer dan 5 personen en/of met versterkingsapparatuur

Gaat het om een groep van meer dan 5 personen en/of maakt u gebruik van versterkingsapparatuur, dan vraagt u wél een ontheffing aan.