Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030

Het regionale portefeuillehoudersoverleg vrijetijdseconomie heeft in 2019 opdracht gegeven om een nieuwe Vrijetijdsagenda te ontwikkelen.

Ontwikkeling nieuwe Vrijetijdsagenda 2020-2030

Het afgelopen jaar heeft kennismakelaar Annemiek Riefel met ondersteuning van het ambtelijk overleg vrijetijdseconomie en Stichting Achterhoek Toerisme deze nieuwe Vrijetijdsagenda ontwikkeld. Om deze agenda goed aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de vrijetijdssector heeft er veelvuldig afstemming plaatsgevonden met de sector. Met de vaststelling van de nieuwe Vrijetijdsagenda 2020-2030 (pdf 2.554 kB) met bijbehorende uitvoeringsagenda 2020-2023, stippelen wij de koers uit voor de komende jaren.

Achterhoekse samenwerking toerisme en recreatie: een stevige basis

De Achterhoekse gemeenten werken sinds 2006 samen op het gebied van toerisme en recreatie. De Vrijetijdsagenda 2016-2019 heeft de afgelopen periode gediend als basis voor de uitvoering en inzet van middelen. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk beleid, productontwikkeling, monitoring en kennisontwikkeling en -deling. Deze factsheet (pdf 1.465 kB) laat zien waar de vorige Vrijetijdsagenda toe heeft bijgedragen.

Vrijetijdsagenda 2020-2030 inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023

De Vrijetijdsagenda 2020-2030 inclusief uitvoeringsagenda 2020-2023 is in week 29  vastgesteld door de colleges van acht Achterhoekse gemeenten. In de agenda stippelen we de koers uit voor toerisme en recreatie in de Achterhoek voor de periode 2020-2030.

Wethouder Inge klein Gunnenwiek legt uit: “Dagelijks genieten van Winterswijk. Dat doen onze inwoners én onze bezoekers. Doorgroeien naar één miljoen toeristische overnachtingen per jaar is de wens van dit college. Winterswijk heeft immers zoveel te bieden. Van ons prachtige buitengebied tot aan onze musea en het sfeervolle winkelcentrum. Een sterke recreatiesector maakt onze ambities waar. Daar past een stevige regionale samenwerking bij. Dus slaan we in de Achterhoek de handen ineen. De Vrijetijdsagenda 2020 – 2030 schetst ons een kansrijke koers voor meer aanbod en gastvrijheid in onze regio. Ik geniet van deze samenwerking en vertrouw erop dat we samen de prachtige Achterhoek nog beter op de kaart gaan zetten.”

Vrijetijdsagenda Achterhoek

Aan de Vrijetijdsagenda is een uitvoeringsagenda gekoppeld met concrete acties en projecten voor de periode 2020 – 2023. Samen met Stichting Achterhoek Toerisme, de sector en andere stakeholders worden deze projecten de komende jaren uitgerold en gerealiseerd. De acties en projecten uit de uitvoeringsagenda zijn vanwege de huidige situatie waarin we ons bevinden niet in beton gegoten. Hierdoor kan worden ingespeeld op de actualiteit, wensen en behoeften uit de sector als gevolg van de coronacrisis.

De Vrijetijdsagenda is een sterk fundament om de vrijetijdssector van de Achterhoek de komende jaren verder te ontwikkelen en naar een nog hoger niveau te tillen