Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit

Op 12 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept beleidsvisie landschap en biodiversiteit vastgesteld. Deze heeft tot 8 juli ter inzage gelegen. In september wordt de beleidsvisie met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Download de Beleidsvisie Landschap en Biodiversiteit (pdf, 11MB)