Nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting

Vanaf 1 juli 2018 vervalt in heel Nederland de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouwwoningen. Vanaf deze datum worden nieuwbouwwoningen hierdoor zonder aardgasaansluiting gebouwd.

Onlangs is de wet VET (Voortgang Energie Transitie) aangenomen door de Eerste Kamer. Eén van de belangrijkste gevolgen van deze wet is het vervallen van de aansluitplicht op aardgas voor de netbeheerders. Dit komt in de praktijk neer op een verbod op het aansluiten van nieuwbouwwoningen op aardgas. Dat betekent dat nieuwbouwwoningen waarvoor vanaf 1 juli 2018 een omgevingsvergunning wordt aangevraagd geen aardgasaansluiting meer mogen hebben.

De gemeente Winterswijk heeft in 2017 al bepaald dat nieuwbouwwoningen op gemeentegrond geen aardgasaansluiting meer zouden krijgen. Door deze nieuwe landelijke wetgeving geldt dat nu ook voor nieuwbouwwoningen op gronden die niet van de gemeente zijn.

Bij een woning zonder aardgasaansluiting is er alleen een elektriciteitsaansluiting aanwezig. De woning wordt verwarmd via een alternatieve energiebron, zoals een warmtepomp. Het warme water voor de keuken en de douche wordt via een alternatieve energiebron verwarmd. Ook koken gebeurt elektrisch. De benodigde elektriciteit kan duurzaam opgewekt worden, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Op die manier kan er energieneutraal gewoond worden.

Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 en die niet op gemeentegrond gebouwd worden hebben in principe nog recht op een aardgasaansluiting. Het streven is echter om deze woningen alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Op die manier worden ook deze woningen toekomstbestendig en wordt voorkomen dat er op een later moment alsnog kosten gemaakt moeten worden om deze woningen aardgasvrij te maken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk