Stimuleringslening non-profit organisaties aanvragen

Aanvragen Stimuleringslening voor maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen om te gebruiken voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen.

De ‘stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties’ is bedoeld voor het verduurzamen van accommodaties van maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Deze organisaties hebben meestal niet veel financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de activiteiten waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. Een lening kan dan een oplossing zijn.

Lening voor energiebesparing en duurzame energie opwekken

De lening kan worden gebruikt voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen.

Er kan minimaal €5.000,- (incl. BTW) en maximaal €50.000,- (incl. BTW) worden geleend. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast en is gelijk aan het rentetarief voor de Duurzaamheidslening. De afsluitkosten voor de lening bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-. De gemeente Winterswijk vergoedt deze afsluitkosten.

Aanvraag indienen via het Centrum Duurzaam Winterswijk

Neemt u contact op met de medewerkers van het Centrum Duurzaam Winterswijk. Zij kunnen u informatie geven over de lening en toetsen of uw aanvraag aan de vastgestelde verordening voldoet. Daarna brengen ze u in contact met het SVn voor het aanvragen van de lening.

Meer informatie en aanvragen lening

  • De verordening Toekomstbestendig Wonen regeling Winterswijk leest u op overheid.nl.
  • Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in Winterswijk op www.werkaanwinterswijk.nl/duurzaamheid . Dit is een digitaal plein, bedoeld om kennis over duurzaamheid en de energietransitie lokaal te delen en ervaringen uit te wisselen.

Duurzaamwinterswijk