Geboorteaangifte

U geeft de geboorte van uw baby aan in de gemeente waar het is geboren. Dit moet binnen 3 werkdagen.

Digitaal aangifte doen vanwege coronacrisis

In verband met de coronacrisis gebeurt de de geboorteaangifte niet op het gemeentekantoor, maar digitaal.

Mailt u de volgende gegevens naar burgerzaken@winterswijk.nl.:

  • een e-mail met het verzoek tot het doen van aangifte van geboorte van uw zoon/dochter met daarin vermeld de geboortedatum, geboortetijd en de (volledige) voornamen van uw zoon/dochter
  • uw adres en uw telefoonnummer(s) waarop te bereiken bent voor vragen
  • een kopie legitimatiebewijs van u en uw partner (inscannen en toevoegen aan de e-mail)
  • als u niet gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, stuurt u dan de erkenningsakte mee
  • een verklaring van de verloskundige waarin zij aangeeft waar en wanneer uw zoon/dochter is geboren, met de gegevens van de ouders (inscannen en toevoegen aan de e-mail)

Opmaken geboorteakte

Als de gegevens bij ons binnen zijn maken wij de geboorteakte op. Ter controle sturen wij u de geboorteakte per e-mail toe. Wij verzoeken u de gegevens op de geboorteakte zorgvuldig te controleren en ons zo spoedig mogelijk per e-mail te laten weten of u akkoord bent. Zodra de akkoordverklaring bij ons binnen is verwerken wij de geboortegegevens verder.

U ontvangt daarna een bevestigingsbrief van de inschrijving van uw zoon/dochter in de Basisregistratie Personen met onder andere zijn of haar Burgerservicenummer.

Moet u nog het gezamenlijk ouderlijk gezag regelen?

Dit kan ook digitaal via www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Gezag. U heeft hiervoor uw DigiD en het BSN van uw kind nodig.

Wanneer geboorteaangifte doen?

Uw kind is geboren op Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag


Als de 3 dagen na de geboorte op een feestdag vallen, dan doet u aangifte op de eerstvolgende werkdag.

Kosten

Geboorteaangifte doen is gratis.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan telefonisch contact met ons op tijdens werkdagen via telefoonnummer (0543) 543 543.

Meer informatie