Organiseren van kansspelen

Wilt u een kansspel zoals een loterij of een bingo organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

Organiseren van een loterij of verloting

U vraagt een vergunning voor een loterij of verloting aan bij:

  • de gemeente: als de waarde van prijzen en premies maximaal € 4.500,00 is.
  • de Kansspelautoriteit : als de waarde van prijzen en premies hoger is dan € 4.500,00.

Tenminste 50 % van de bruto-opbrengst van de verkoop van loten moet ten goede komen aan een doel van algemeen belang zoals in de vergunning staat. U kunt dan denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Alleen noodzakelijke kosten mogen worden gemaakt. U mag aan verkopers van de loten maximaal een provisie van 10% uitkeren.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij binnen een bedrijf, vereniging of familie georganiseerd wordt, en
  • alleen medewerkers, leden en/of  familieleden mogen deelnemen.

Kosten

De legeskosten zijn € 29,50.

Organiseren van een bingo

Als u een bingo wilt organiseren, moet u dat tenminste 14 dagen vantevoren melden bij de gemeente.

Een bingo valt onder de zogenaamde kleine kansspelen. Voor het organiseren van een bingo gelden een aantal eisen:

  • Alleen een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat mag een bingo organiseren.
  • Deze vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen).
  • Het kleine kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn gemeld bij het college van burgemeester en wethouders.
  • De opbrengst van de bingo moet ten goede komen aan een duidelijk in de melding omschreven doel dat niet in strijd is met het algemeen belang.
  • De waarde van prijzen en premies mag maximaal € 400,00 per serie of set bedragen. De gezamenlijke waarde van prijzen en premies mag maximaal € 1.550,00 per bijeenkomst zijn.

Aanvragen

U kunt een vergunning aanvragen via de vergunningchecker. Klik daar op 'Overige activiteiten'. Vul de vragen in om te zien aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Let op: de vergunningchecker werkt niet goed in Internet Explorer. Gebruikt u bij voorkeur een andere browser.

Online aanvragen loterij of kansspelvergunning

Meer informatie

Wet op de kansspelen