Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hieronder leest u de tijdelijke verkeersmaatregelen in onze gemeente.

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele info

Fietspaden centrum Winterswijk

Van maandag 17 januari tot en met 21 januari zijn er snoeiwerkzaamheden in het centrum. Fietsers en overige verkeersdeelnemers kunnen hier hinder van ondervinden. Verkeersregeaars zijn aanwezig.

Bekeringweg

In verband met het plaatsen van een telecommast is de Bekeringweg op vrijdag 14 januari tussen 07.00 uur en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Tevens is het verboden te parkeren in de parkeervakken ter hoogte van perceelnummer 4. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding.

2e Gasthuisstraat

Door werkzaamheden is de 2e Gasthuisstraat op maandag 24 januari afgesloten voor al het verkeer.

Lopende maatregelen

Vrijheidspark

In verband met het verkeersluw maken van het Vrijheidspark zijn de volgende maatregelen vanaf donderdag 29 juli van kracht:

  • Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen tussen de Torenstraat en Wierengastraat;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Jeugdkerkstraat tussen de  Schoolstraat en inrit oude ING;
  • Eenrichtingsverkeer met uitzondering van (brom-) fietsers op het gedeelte Schoolstraat tussen de Wierengastraat en Jeugdkerkstraat;
  • Tijdens afsluiting van de Torenstraat, de Burgemeester Bosmastraat aanmerken als doodlopende weg met uitzondering van (brom-) fietsers ter hoogte van de Wilhelminastraat. Parkeerplaatsen Raadhuis, Rabobank en stad Munster zijn bereikbaar.

Greversweg

Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 is de overgang Greversweg definitief afgesloten voor alle verkeer.

Torenstraat

In verband met de warenmarkt is de Torenstraat vanaf inrit stad Munster op woensdagen en zaterdagen afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Brinkeweg

in verband met snoeiwerkzaamheden is de Brinkeweg tussen tussen de Vreehorstweg en Wooldseweg van maandag 10 januari tot en met donderdag 20 januari afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

 

.