Melden mogelijke fraude reisdocumenten

Als u slachtoffer bent van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van uw paspoort of identiteitskaart dan meldt u dit bij de gemeente. Ook als u een vermoeden hebt van fraude kunt u dit melden bij de gemeente. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.

Melden van fraude

Het vermoeden van fraude kunt u zelf melden bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak.

Maak een afspraak

Het nummer van uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart wordt opgenomen in het verificatieregister bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl). Hierdoor wordt verder misbruik van uw document zoveel mogelijk voorkomen.

Meenemen

  • U levert het paspoort of de identiteitskaart in.
  • Hebt u het originele document niet meer in uw bezit? Dan geeft u het op als vermist tijdens de afspraak (dit kan niet via het digitale formulier).
  • U kunt direct een nieuw reisdocument aanvragen. Neemt u daarvoor alle benodigdheden mee voor een paspoort of identiteitskaart. U betaalt de reguliere aanvraagkosten.

Wat kunt u nog meer doen?

U kunt contact opnemen met het Centraal meldpunt Identiteitsfraude en fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude.