Ga in gesprek

Veel organisaties zetten zich in voor een inclusieve samenleving waar een ieder mag zijn wie die is. Op deze pagina lees je welke organisatie jou verder kan helpen als je vragen hebt of informatie wenst.

Kom je met deze informatie niet verder, aarzel niet en neem contact met ons op. We zijn te bereiken via het Sociaal Team de Post, per e-mail depost@winterswijk.nl of (0543) 543 960.

Informatie voor bedrijven, onderwijs en verenigingen

We kunnen ons voorstellen dat je als organisatie er wilt zijn voor al je medewerkers, leerlingen en leden. Dan is het goed om te weten hoe je dit verwoord binnen jouw organisatie. Hieronder staan een aantal organisatie die je kunt benaderen voor hulp of meer informatie.Hier tref je de sociale kaart aan zoals deze ook in het magazine 'Trots in de Achterhoek' is opgenomen. De sociale kaart is een pdf bestand (1.411 kB).

Stichting Roze50+

De Stichting Roze 50+ van Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en het COC Nederland. Deze stichting wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksen 50-plussers (LHBTI+) verbete¬ren. Dit doen ze door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. Roze 50+ activeert, stimuleert en faciliteert mensen uit de achterban om contacten te leggen. En in gesprek te gaan met de omgeving. Doordat de achterban het emancipatieproces draagt, bevordert dit de acceptatie. Meer informatie lees je op: www.roze50plus.nl

GSA – onderwijs

De GSA (Gen¬der and Sexu¬ality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te zijn wie ze zijn. Zonder zich daarvoor te hoeven schamen of verantwoorden. Iedere school kan een GSA starten. GSA’s in Nederland krijgen steun van het COC. Zij steunen de GSA’s met gratis actiemateriaal, lokale ondersteuning door GSA-coördinatoren, regionale en landelijke GSA-dagen. En landelijke campagnes zoals Paarse Vrijdag of de International Day of Silence. Hoe organiseer je als leerling een GSA? Hoe vind je informatie voor docenten, materiaal en kennis? Meer informatie je lees op: www.gsanetwerk.nl

GSA logo

De Kringen

De Kringen is een landelijke organisatie die maar één doel heeft: zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact brengen. Laagdrempelig en respectvol. Het is de plek voor het uitbreiden van je sociale netwerk en misschien maak je zelfs vrien¬den voor het leven. Meer weten over waar er kringen zijn en hoe je kan aansluiten? Meer informatie lees je op: www.dekringen.nl

John Blankenstein Foundation (JFB)

De John Blankenstein Foundation (JBF) wil graag een veilige plek bieden aan (prof) sporters. Dit is voor sporters die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek over hun geaardheid, uitsluiting of andere situaties. JFB is onafhankelijk en heeft veel kennis en ervaring in huis. Meer informatie lees je op: www.johnblankensteinfoundation.nl

Movisie

Hoe maak je de maatschappij, jouw bedrijf, instelling, organisatie inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen? Het thema LHBTI+ -emancipatie gaat in op vraagstukken. Praktijkvoorbeelden dragen bij aan het inclusiever maken van de samenleving voor LHBTI+’s. Movisie deelt deze kennis met overheid en professionals. Meer informatie lees je op: www.movisie.nl/lhbti-emancipatie

Roze in Blauw (politie)

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homo¬seksuele mannen, biseksuelen, transge¬nder- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere straf¬bare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunnen bij Roze in Blauw melding doen. Wil je iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met (088) 16 91 234. Mailen kan via rozeinblauw@politie.nl Je kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bu¬reaus. Let op: bel bij spoed altijd 112! Meer info lees je op: www.politie.nl in de zoekbalk onder onderwerpen bij Roze in Blauw.

Lokaal jongerenwerk

In Winterswijk heb je SPOT jongerenwerk. Heb je vragen, zit je ergens mee, heb je een wild idee of maak je je zorgen? Neem dan contact op met de lokale jongerenwerkers. De gegevens van de jongerenwerkers vind je op de site www.spotjongerenwerk.nl

spot logo

Orpheus Nederland

Orpheus Nederland is er voor iedereen die te maken krijgt met homo-, lesbische of biseksuele gevoelens bij zichzelf of bij de partner binnen of na een heterorelatie. Orpheus biedt hulp voor zowel de hetero-partner als de ander. Meer info lees je op: www.orpheusnederland.nl  

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Afdeling Seksuele Gezondheid van de GGD helpt scholen en andere instellingen die graag aan de slag willen met het thema seksualiteit. Zij geven deskundigheidsbevordering en advies op maat, bijvoorbeeld over te gebruiken materialen, lesmethodes, het neerzetten van een goede doorlopende leerlijn en het opstellen van een visie. Wil je meer weten over hun aanbod? Kijk dan op www.ggdnog.nl. Contact opnemen kan door te mailen naar seksenzo@ggdnog.nl of bel met 088 44 33 000.

Informatie voor jongeren

Speciaal voor de jongeren heeft de GGD de website: www.jouwggd.nl Hier vind je alles over relaties, Lichaam, gevoel, seksualiteit en meer.