Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.  Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of onderwijs of voor bepaalde registraties

Aanvragen

U kunt de VOG aanvragen aan de balie van het gemeentekantoor.

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Maak een afspraak

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (versie juni 2020) (pdf, 480 KB).
    Meestal krijgt u dit formulier van uw werkgever. Het formulier moet op elke pagina zijn ondertekend door de (toekomstige) werkgever
  • Geldig legitimatiebewijs van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde
  • Een machtigingsformulier (pdf, 44 KB) als de aanvrager niet zelf naar het gemeentekantoor kan komen
  • U betaalt direct bij de aanvraag. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

€ 41,35

Pinnen Ja Graag

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken krijgt u de VOG per post thuisgestuurd. Als het ministerie de aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Meer informatie

Website Justis: VOG aanvragen via commerciële tussenpartijen