Waarmerken kopie van document

U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Maak een afspraak

Als u op het gemeentekantoor langskomt, waarmerkt de gemeente de kopie van het document. U kunt het meteen meenemen.

Meenemen

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken (zoals een brief van een officiële instantie)
  • U betaalt direct voor het waarmerken. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend met pin te betalen.

Kosten

€ 10,50

Pinnen Ja Graag

Diploma’s en getuigschriften

De gemeente waarmerkt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.