Slopen

Als u  iets gaat slopen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een sloopmelding doen.

Melding of vergunning

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding doen. U moet een sloopmelding doen als:

  • de hoeveelheid bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 hoeft u geen melding te doen);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen in plaats van een melding doen:

  • slopen in de nabijheid van monumenten;
  • slopen binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • slopen in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning sloop is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

Een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen, doet u via het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit digitaal te doen of op papier. Voor het digitaal melden of aanvragen, heeft u DigiD nodig.

Let op: vult u de ingangsdatum van het slopen in als u een melding doet.

U doet de melding:

  • 4 weken voordat u met de sloopwerkzaamheden start. U moet ten minste 2 werkdagen voor het begin van de sloopwerkzaamheden de gemeente informeren.
  • 5 werkdagen van tevoren als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien).
  • 5 werkdagen van tevoren als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt.

Kosten

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn € 117,00.