De Omgevingswet komt er aan

Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle inwoners en ondernemers te maken met de Omgevingswet. Deze nieuwe wet bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Waarom een nieuwe wet?

Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Als de nieuwe wet er is, zijn al die andere wetten en regels één samenhangende wet geworden. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en ook dat deze regels overzichtelijk zijn en makkelijker te vinden zijn. Daarnaast wordt het gemakkelijker voor inwoners en ondernemers om met elkaar nieuwe initiatieven te starten. Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet vraagt alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen die weergeeft hoe de gemeente nu en in de toekomst omgaat met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Met fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. Ook de rijksoverheid en de provincie maken een omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Alle regels voor de inrichting van de fysieke regels worden nu vastgelegd in bestemmingsplannen. Vanaf 2029 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één omgevingsplan voor de hele gemeente Winterswijk. Hierin staan straks alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving. Het is de bedoeling van de Omgevingswet dat door deze samenvoeging minder regels gelden en deze gemakkelijker te raadplegen zijn.

Wat doet de gemeente Winterswijk nu al?

1 januari 2022 lijkt nog ver weg, maar er moet voor die tijd nog veel gebeuren. De gemeente Winterswijk is volop bezig met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Op dit moment is er al een omgevingsvisie voor het buitengebied. Binnenkort wordt gestart met het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor het centrum.

Meer weten over de Omgevingswet?