Rioolverstopping

Bij een verstopping van het riool moet u beginnen met zelf uw huisaansluiting te reinigen of dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen.

Aanvraag

Het inschakelen van de Rova kan:

Gegevens over huisaansluitingen kunt bij de gemeente opvragen op telefoonnummer (0543) 543 543.

Aanpak

Reinigen huisaansluiting

Rioolverstopping ontstaat bijna altijd in uw huisaansluiting. Dat is de leiding die vanaf uw woning of bedrijf naar het gemeentelijk hoofdriool (vaak in de weg) loopt. Verstoppingen ontstaan door het normale gebruik van toilet en douche (toiletpapier en zeep), maar veel vaker door het verkeerde gebruik van toilet en gootsteen (vet, jus en allerlei doekjes).

Bij een verstopping moet u beginnen met zelf uw huisaansluiting te reinigen of dit door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. De gemeente heeft in de meeste gevallen informatie over de ligging van het ontstoppingsstuk (een ondergronds putje in uw leiding). Door het ontstoppingsstuk vrij te graven kan de leiding worden gereinigd. Het putje ligt meestal vlakbij de overgang van uw perceel naar de openbare weg. Soms kan ook vanuit de woning worden gereinigd. Meestal is reinigen voldoende om het probleem op te lossen. De kosten zijn voor u. Let op: het is verboden om in gemeentegrond (bijvoorbeeld het trottoir) te graven. Als dit toch nodig is, moet u vooraf contact opnemen met ROVA.

Reinigen hoofdriolering

Als blijkt dat de verstopping niet in uw huisaansluiting zit maar in het hoofdriool, neemt u contact op met ROVA. Het Serviceteam van de Rova zal dan de verstopping verhelpen. Als de oorzaak van de verstopping in de hoofdriolering ligt, kunnen eventueel de kosten die u al gemaakt heeft worden vergoed. Hiervoor is wel een factuur nodig.

Reparatie huisaansluiting

Als blijkt dat de verstopping wel in uw huisaansluiting zit, maar veroorzaakt wordt doordat uw huisaansluiting beschadigd (bijvoorbeeld verzakt of gescheurd) is,  neemt u contact op met ROVA. Het Serviceteam van de Rova zal dan de huisaansluiting (het gedeelte op gemeentelijke grond) repareren of vervangen. Deze kosten zijn voor de gemeente. Kosten voor reparatie of vervanging van leidingen op uw perceel betaalt u altijd zelf.

Meer informatie