Starterslening

Wilt u uw eerste woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een starterslening.

Wanneer komt u in aanmerking voor een starterslening?

  • U heeft nog niet eerder een eigen woning gehad.
  • De woning heeft een maximale aanschafwaarde van € 220.000,00 (inclusief verbeterkosten). De lening is maximaal 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 25.000,00.
  • De energieneutrale en/of nul-op-de-meter nieuwbouwwoning heeft een maximale aanschafwaarde van € 250.000,00. De lening is 20% van de aanschafprijs met een maximum van € 40.000,00.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een starterslening zijn opgenomen in de Verordening Staterslening 2021 van de gemeente Winterswijk. Deze verordening vindt u ook op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)

Starterslening aanvragen

De aanvraag voor een starterslening begint met een aanvraag voor een toewijzing door de gemeente.

Download het aanvraagformulier Starterslening (pdf, 81 KB) 

U vult het aanvraagformulier in. U mailt het naar gemeente@winterswijk.nl of u stuurt het per post naar:

Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u vervolgens een aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Het SVn verzorgt namens de gemeente de verdere afhandeling van uw aanvraag.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Winterswijk via telefoonnummer (0543) 543 543. Verder kunt u ook veel informatie vinden over de starterslening op website van het SVn.

Beschikbaar budget

De gemeente heeft € 400.000,00 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van nieuwe startersleningen. De provincie Gelderland zet € 4 miljoen in om 1.000 starters aan een woning te helpen. De gemeente en de provincie zorgen elk voor 50% van de financiering.